Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

FAQ


 


Fråga: Varför görs det så lite forskning på personer över 80 år?

Svar: CASE har ägnat sig åt forskning med personer 80 år och äldre under perioden 2001-2017. Vi har publicerat ett större antal doktorsavhandlingar och ca 100 vetenskapliga artiklar som rör denna viktiga åldersgrupp. Dessa studier har fokuserat på åldrande, boende och hälsa i Sverige och ytterligare fyra EU-länder. Här finns också studier som tangerar tekniktemat, då med fokus främst på tekniska hjälpmedel för förflyttning.

Under senare år har vi därför börjat studera även yngre åldersgrupper, just nu inom projektet GenerationTech. Det är många överväganden att göra inför en omfattande och kostsam studie, inte minst när det gäller metod och design. Eftersom vi vill göra en stor enkätstudie med flera tusen deltagare - och inte enbart små kvalitativa intervjustudier som de flesta inom området är - valde vi 79 år som övre åldersgräns. Problemet med att ta med även en äldre grupp än så i en nationell enkätstudie är att vi troligtvis skulle få stora bortfall i den allra äldsta gruppen. Det är nämligen många i denna åldersgrupp som av olika skäl varken vill, orkar eller kan fullfölja en enkätundersökning. Dessutom avser vi att upprepa enkäten flera gånger, med några års mellanrum, vilket gör att dagens 79-åringar längre fram kommer att representera gruppen 80 och äldre.