Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Äldretema i LUM lyfter fram CASE

rollator
Foto: Most Photos

I sitt senaste nummer uppmärksammar LUM (Lunds universitet meddelar) åldrandeforskningen vid universitetet. Rubriken för temat är ”Äldreforskning på frammarsch”.

Så här skriver LUM i sin tema-ingress:

”Vi blir allt äldre. År 2050 räknar man med att antalet personer över 85 år kommer att ha fördubblats jämfört med idag. LUM har träffat forskare vid CASE, Lunds universitets centrum för forskning om åldrande och stödjande miljöer, som i år har utsetts till stark forskningsmiljö. Där tittar man på hur tekniken kan hjälpa oss i framtiden – och drar lärdomar av Japan.”

Läs artiklarna i LUM 4 - 2018 (s. 24-30): Äldreforskning på frammarsch

Först ut att intervjuas är professor Susanne Iwarsson, koordinator för CASE, om forskningsprojektet GenerationTech. Rubriken lyder: Tekniken genom livet studeras i nytt projekt (s. 25-26).

Läs mer om projektet:
GenerationTech – Åldrande, teknik och hälsa ur ett generationsperspektiv

Susanne Iwarsson
Professor Susanne Iwarsson. Foto: Kennet Ruona

Till LUM säger Susanne Iwarsson att det idag saknas forskning om hur personer i olika generationer uppfattar och ser på den teknik och teknikutveckling de upplevt under sitt liv.

- Vi blir lätt historielösa men historien är viktig. Min pappa föddes 1931 och var lantbrukare. Han körde ut virke med häst och släde, sedan kom mer avancerade traktorer och maskiner för skogsbruk. Hans sonson kör en helautomatisk och datoriserad skördare som fäller träd och som min far med möda klev upp i trots att han var 85 – det var som att åka karusell, sa han. Han var i framkant med tekniken långt upp i åren.

Rättsligt dilemma för personer med demenssjukdomar 
Näst på tur att intervjuas är Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, som berättar om ett nytt projekt som tittar närmare på hur personer med demenssjukdomar kommer i kläm med nuvarande lagar (s. 26-27).

Titti Mattsson
Professor Titti Mattsson. Foto: Kennet Ruona

– Som en följd av att hjärnan inte alltid hänger med kroppen upp i de allt högre åldrarna ökar antalet dementa. Och dagens lagstiftning tar inte alltid hänsyn till dem som saknar förmågan att påverka sin tillvaro, vilket går ut över de demens-sjukas livsvillkor, förklarar Titti Mattsson som driver det nya projektet tillsammans med demensexperten Lottie Giertz som är socionom och forskare i socialt arbete på Linnéuniversitetet.

Läs mer om forskarmiljön Norma äldrerätt vid juridiska fakultet:
The Norma Elder Law Research Environment

Japansk-svenskt samarbete
Nästa intervju har rubriken: Japansk-svenskt samarbete ger bättre bostäder för äldre (s. 28-29).

- Japanerna är intresserade av hur vi svenskar lyckas hålla våra hus varma, berättar Steven Schmidt, docent och biträdande, internationell handledare för doktoranden Yukie Hayashi vid Keio University.

Hur inomhustemperaturen påverkar äldre
Hennes avhandlingsarbete inriktat sig mot hur inomhustemperaturen påverkar äldre. Såväl i Japan som i Sverige. Många äldre japaner bor kallt vintertid, i bostäder som inte håller en temperatur på minst 18 grader Celsius. Samarbetet har redan gett resultat och den första publicerade studien visar att funktionsförmågan hos dessa äldre blir sämre. Bland annat försvagas styrkan i händernas gripförmåga.

- En slutsats av detta kan vara att en ytterst relevant bostadsanpassning är att subventionera äldres uppvärmningskostnader eller förbättra värmesystemen och isolering, säger Steven Schmidt.

Läs den vetenskapliga artikeln i International Journal of Environmental Research and Public Health: Lower Physical Performance in Colder Seasons and Colder Houses: Evidence from a Field Study on Older

Docent Steven Schmidt och forskningsingenjör Björn Slaug. Foto: Erik Skogh
Docent Steven Schmidt och forskningsingenjör Björn Slaug. Foto: Erik Skogh

Även Björn Slaug, forskningsingenjör vid CASE, blir intervjuad av LUM. Han är internationell mentor för Rumiko Tsuchiya-Ito, postdoktor vid Dia Foundation for Research on Ageing Societies, Tokyo.

En japansk version av Housing Enabler
Hennes ambition är att ta fram en anpassad japansk version av Housing Enabler. Sådana finns redan för ett flertal länder, till exempel Danmark, Finland och USA.

Housing Enabler är ett vetenskapligt verktyg som Björn Slaug varit med och utvecklat. Ett instrument för att bland annat mäta tillgängligheten i boendet utifrån individens förutsättningar och bostadens utformning. HE finns i olika utföranden, till exempel som app, och utformas olika beroende på målgrupp.

Läs mer om Housing Enabler (HE): 
Unika kartläggningar av de värsta miljöhindren i hemmet och ute på stan

Läs artiklarna i LUM 4 - 2018 (s. 24-29): Äldreforskning på frammarsch 

Senaste nyheter

2019-06-10

Miljoner säkrar CASE-forskning om bostäder och arbetsliv för äldre

Miljoner säkrar CASE-forskning om bostäder och arbetsliv för äldre
2019-06-04

De nya doktoranderna föreläser

De nya doktoranderna föreläser
2019-05-14

Orättvisa transporter drabbar äldre

Orättvisa transporter drabbar äldre
2019-05-13

Anna Norlander spikar

Anna Norlander spikar
2019-04-30

Eldsjälen Gerd Andersson prisas av Ribbingska Minnesfonden

Eldsjälen Gerd Andersson prisas av Ribbingska Minnesfonden