Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Är 70 det nya 50?

17 januari. Inne på de seniora scouternas lunchklubb är det fullsatt till sista plats och stämningen är det då rakt inget fel på.Många har trotsat väderleken och kommit för att höra Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och äldrevård, föreläsa om aktuella frågor inom äldreforskningen. 
Helmer Ahlbäck, som uppskattade Susanne Iwarssons föreläsning, till höger Håkan Sandin.
Helmer Ahlbäck, som uppskattade Susanne Iwarssons föreläsning, till höger Håkan Sandin.

Om fördomar om äldre
Susanne Iwarsson ger inledningsvis en bild av den demografiska situationen i Sverige och synliggör några av de stereotypa fördomar om äldre som finns i vårt samhälle. De flesta av dagens sjuttioåringar befinner sig det hon kallar för människans tredje ålder, och lever rika och sociala liv utan något större behov av stöd från samhället. Det är först i högre ålder, när kroppen börjar bli skör, som behovet av vård och stöd blir större. Samtidigt har kroppens och människans åldrande blivit en mer komplex fråga idag, när fler yngre personer drabbas av demens eller överlever sjukdomar som tidigare var dödliga men istället får leva med kroniska besvär.

Britt Andersson och Gun Van Den Born
-Intressant, jag upplever det så själv. Mina farföräldrar var gamla när de var i femtioårsåldern, det är ju annorlunda idag, säger Britt Andersson och får medhåll av Gun Van Den Born

Hälsa är bara en av de aspekter där de individuella skillnaderna är stora. Personlighet, ekonomisk situation, aktivitetsnivå, utbildning och inställning till livet är också unika för varje individ. Susanne Iwarsson vill därför utveckla synen på människans åldrande och skapa ett samhälle som slutar att särbehandla äldre personer som en homogen grupp. 

Med utgångspunkt från en rad forskningsresultat från CASE, Lunds universitets centrum för forskning om aktivt och hälsosamt åldrande, lyfter Susanne Iwarsson upp olika områden som har visat särskilt viktiga för den äldre delen av befolkningen. Viktigast är möjligheterna att klara sig själv och bo själv och möjligheterna att leva ett aktivt och socialt rikt liv. Publiken får även ta del av rön som visat sig vara viktiga för den som vill leva ett långt och friskt liv.
 

Britt Andersson och Gun Van Den Born går ofta på luncmötena. Susanne Iwarssons föreläsning tycker de är mycket intressant.
-Skönt att höra att jag gör rätt. Jag tränar regelbundet och går ofta på kyrkornas sociala aktiviteter. De har intressanta föreläsningar, säger Britt Andersson.
-Det var en mycket intressant föreläsning. Jag tränar inte men cyklar mycket, året runt. Lund är en bra stad för äldre, tycker Gun Van Den Born.

Senaste nyheter

2019-06-10

Miljoner säkrar CASE-forskning om bostäder och arbetsliv för äldre

Miljoner säkrar CASE-forskning om bostäder och arbetsliv för äldre
2019-06-04

De nya doktoranderna föreläser

De nya doktoranderna föreläser
2019-05-14

Orättvisa transporter drabbar äldre

Orättvisa transporter drabbar äldre
2019-05-13

Anna Norlander spikar

Anna Norlander spikar
2019-04-30

Eldsjälen Gerd Andersson prisas av Ribbingska Minnesfonden

Eldsjälen Gerd Andersson prisas av Ribbingska Minnesfonden