Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bovärdar ska testa CASE-app

Beslutsstöd Bo Tillgängligt

Foto: Erik Skogh
Deltagare i forskningscirkelns avslutande möte i Lund. Från vänster: Christina Andreasson (byggnadsinspektör, Ängelholm), Marcus Norberg (vice förvaltare Österlenhem), Oskar Jonsson (biträdande forskare), Fredrik von Platen (SPF Seniorernas bostadssakkunnige), Maria Haak (docent, universitetslektor, leg. arbetsterapeut), Simon Jegou (LU innovation, affärsutvecklare), Pia Brink (VD Österlenhem), Joakim Frögren (doktorand), Martin Hooper (BIM-samordnare, arkitekt, Sweco Position AB) och Stefan Nilsson (VD Karlshamns bostäder)

Test av prototypen till en mobil applikation för professionell inventering av miljöhinder i flerfamiljshus. Det blir nu nästa steg i forskningsprojektet Beslutsstöd Bo Tillgängligt (BBT) som CASE driver tillsammans med Karlshamnsbostäder och mjukvaruföretaget miThings.

Beslutsstödet BBT utgår från lärdomar och en tidigare prototyp från delprojektet ”Brukardriven bostadsförsörjning ” inom ramen för det avslutade projektet innovAge. Verktyget Housing Enabler ligger till grund för båda projekten.

Det nya projektet startade i början av år 2018 i samverkan med Karlshamnsbostäder och mjukvaruföretaget miThings och finansieras av Formas.

Läs artikel: Miljonstöd till beslutsstöd

Målet med projektet är att ta fram ett nytt system som kartlägger tillgängligheten i flerfamiljshus för att uppnå ökad tillgänglighet och bättre matchning av bostäder.

Fyra arbetspaket
Projektet är indelat i fyra arbetspaket där CASE tillsammans med Karlshamnsbostäder och miThings kommer att utveckla, testa och utvärdera det nya systemet. Det inledande arbetspaketet innehöll en forskningscirkel.

- Vi genomförde en forskningscirkel för att bättre förstå det nya systemets möjligheter och bjöd in elva nyckelaktörer med anknytning till bostadssektorn, berättar projektledaren Oskar Jonsson, biträdande forskare vid CASE.

Brett urval av deltagare
Förutom tre forskare och en affärsutvecklare från LU innovation ingick representanter för pensionärsorganisationer, bostadsföretag, konsultföretag, hjälpmedelsföretag, myndigheter och kommunala förvaltningar.

- Forskningscirkeln är en process där personer med olika erfarenheter inom det aktuella området rådfrågas, utbyter erfarenheter och delar kunskap. Resultaten ska nu sorteras och analyseras för att ligga till grund för projektets efterföljande steg och utvecklingen av det nya systemet, förklarar Oskar Jonsson.

Sista mötet i Lund
Totalt har gruppen haft tre möten och det sista hölls i Lund den 27 augusti.

- Vårt första möte handlade om hur problem löses idag, behov, utmaningar och möjligheter med ett nytt system för beslutsstöd. Samsyn fanns om att strategisk planering och åtgärder för att förbättra fysisk tillgänglighet i bostäder leder till samhällsbesparingar. Vi gjorde en prioriteringslista över det som ansågs mest angeläget, säger Oskar Jonsson.

Beslutsstöd Bo Tillgängligt

Foto: Oskar Jonsson
Deltagare i forskningscirkelns andra möte i Karlshamn. Lilian Müller (Lunds stadsbyggnadskontor), Marcus Norberg (vice förvaltare Österlenhem), Pia Brink (VD Österlenhem), Stefan Nilsson (VD Karlshamns bostäder), Maria Haak (docent, universitetslektor, leg. arbetsterapeut), Kristina Walther (handläggare bostadsanpassningsbidrag, Ängelholm), Håkan Isaksson (Hjälpmedelsteknik.se, innovation och utveckling) och Fredrik von Platen (SPF Seniorernas bostadssakkunnige).

Det andra mötet kretsade kring det nya systemets möjliga funktionalitet, innehåll och lärandeeffekter. Ett konstaterade var att olika kunder/användare har olikartade behov, men att det skulle kunna ge stora fördelar att använda gemensam data i det nya systemet.

Det tredje och avslutande mötet handlade om att söka efter en affärsmodell. Målet var att ta ett första steg för att öka lärandet om kunden och marknaden och skapa förutsättningar för forskningsprojektets efterföljande faser och utveckling av det nya systemet.

Prototyp till en mobil applikation
I arbetspaket två som löpt parallellt med forskningscirkeln har en prototyp av en mobil applikation utvecklats. För att bättre förstå och möta användarens behov och önskemål har utvecklingen skett i samverkan med Karlshamnsbostäder och miThings.

- I nästa steg ska elva bovärdar på Karlshamnsbostäder ges utbildning i Housing Enabler för inventering av miljöhinder. Utbildningen innehåller en träningsuppgift med den första prototypen av den mobila applikationen, säger Oskar Jonsson och fortsätter:

Bovärdarnas erfarenheter och upplevelser av prototypen kommer att samlas in vid träningsuppgiften. Baserat på dessa lärdomar kommer prototypen att vidareutvecklas. När en förfinad version av prototypen är klar kommer dess lämplighet och användbarhet studeras i samband med att Karlshamnsbostäder genomför inventeringar av miljöhinder i cirka 50 lägenheter.

Innovativa lösningar
I det tredje arbetspaketet ska det nya systemets förmåga att bidra till att generera innovativa lösningar på specifika tillgänglighetsproblem prövas.

Det fjärde arbetspaketet inriktas mot att vidareutveckla och integrera det nya systemet så att det medger kommunikation mellan fastighetssystem och andra befintliga system. Rutiner och processer för datahantering, analyser, rapportering samt identifiering och prioritering av problem kommer att utvecklas och testas.
Text och foto: Erik Skogh

Läs populärvetenskaplig sammanfattning projektet:
Beslutsstöd Bo Tillgängligt

Läs den vetenskapliga beskrivningen av projektet:
Beslutsstöd för förbättrad tillgänglighet i flerfamiljshus

 

Senaste nyheter

2019-06-10

Miljoner säkrar CASE-forskning om bostäder och arbetsliv för äldre

Miljoner säkrar CASE-forskning om bostäder och arbetsliv för äldre
2019-06-04

De nya doktoranderna föreläser

De nya doktoranderna föreläser
2019-05-14

Orättvisa transporter drabbar äldre

Orättvisa transporter drabbar äldre
2019-05-13

Anna Norlander spikar

Anna Norlander spikar
2019-04-30

Eldsjälen Gerd Andersson prisas av Ribbingska Minnesfonden

Eldsjälen Gerd Andersson prisas av Ribbingska Minnesfonden