Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Brukarmedverkan i fokus under CASE-dagen

Vad innebär egentligen brukarmedverkan? Vilken forskning pågår i UserAge, CASE stora program om brukarmedverkan i forskning och kunskapsutbyte med samhället? Om detta handlade årets välbesökta CASE-dag som hölls på LUX i Lund den 7 november.
Stig Ålund

-Att som brukare kunna delta i den pågående forskningen är en fantastisk möjlighet för oss som är pensionärer och anhöriga. Mitt eget engagemang i äldrefrågor och forskning bottnar i mina många möten med äldre som har viktiga erfarenheter att delge, berättar Stig Ålund, aktiv inom PRO och ordförande i CASE & UserAge brukarråd, när han hälsar alla deltagare välkomna. I publiken finns många deltagare från olika seniororganisationer men också forskare och kommunala och regionala politiker och tjänstemän.

Moderator Artur Ringhart och Susanne Iwarsson
Moderator Artur Ringhart och Susanne Iwarsson

UserAge
Under dagen presenterades CASE stora forskningsprogram om brukarmedverkan i forskning. I UserAge, som är ett samarbete mellan flera lärosäten, vill forskarna skapa en kunskapsöverblick över dagens ansatser till brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa.  Syftet är också att öka kunskapen om brukarmedverkans utmaningar och konsekvenser för forskningen och undersöka hur brukarmedverkan i forskningen påverkar de som medverkar i den, och det omgivande samhället.

-Som forskningsledare ser jag många fördelar med brukarmedverkan och inom CASE har vi många former av brukarmedverkan med många olika slags aktörer. I UserAge hoppas vi hitta fram till hur det ska vara möjligt att maximera effekten av brukarnas medverkan, säger Susanne Iwarsson, professor i gerontologi vid Lunds universitet och forskningsledare för UserAge.  

Pågående forskning

Deltagarna får även ta del av pågående forskning. Fyra doktorander presenterar sina avhandlingsarbeten:

Isak Berge från Göteborgs universitet berättar om sin forskning om sköra äldre, ett projekt som kartlägger sköra äldres behov, åsikter och erfarenheter.
Camilla Malm från Linnéuniversitetet, Kalmar, berättar om sin forskning om anhöriga som partners i forsknings- och utvecklingsarbete.
Christine Etzerodt Laustsen från Högskolan Kristianstad berättar om sin forskning om förebyggande hembesök hos seniorer och möjligheten att här utveckla en samproduktion av ny kunskap mellan olika professioner inom vård och omsorg.
Joakim Frögren, Lunds universitet berättar om sin forskning om lärdomar från brukarmedverkan, inom forskning om åldrande och hälsa.

Forskare som presenterade under CASE-dagen: Oscar Jonsson, Susanne Iwarsson, Camilla Malm, Maya Kylén, Christine Etzerodt Laustsen, Isak Berge och Joakim Frögren.
Forskare som presenterade under CASE-dagen: Oscar Johansson, Susanne Iwarsson, Camilla Malm, Maya Kylén, Christine Etzerodt Laustsen, Isak Berge och Joakim Frögren.

Panelundersökning med mentometer

Därefter presenterar Maya Kylén, biträdande forskare vid Högskolan Dalarna och Oskar Jonsson, biträdande forskare, Lunds universitet, en pågående panelstudie om äldres människors och forskares uppfattningar om brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa och allmänhetens attityder till att aktivt medverka i forskning. Publiken erbjöds att med hjälp av mentometrar jämföra sina egna uppfattningar med de preliminära resultaten från panelstudien.  
Dagen avslutas med ett panelsamtal om hur forskningsresultat kan kommuniceras med allmänheten.

Lena Kristensen, Jette Willumsen och Signe Jacobsen.
Lena Kristensen, Jette Willumsen och Signe Jacobsen.

Angelägna frågor

-Det är verkligen viktiga frågor som tas upp idag. Neddragningar i hemtjänsten gör att anhöriga får ta ett större ansvar och det sker ingen uppföljning. Många anhöriga lever i en ensam och utsatt situation och de är oftast äldre själva. Det var fantastiskt att få höra om forskningsprojekt som involverar anhöriga och där tillgängligheten undersöks. Hur lång tid ska det behöva ta att gå från teori till praktik? menar de tre vännerna Lena Kristensen, Jette Willumsen och Signe Jacobsen från PRO i Höör.

Tove Klette och Yvonne Jandréus.
Tove Klette och Yvonne Jandréus.

Populärt evenemang som man gärna besöker

-Vi har varit med flera gånger, CASE-dagen är alltid intressant. Det är fantastiskt att man lyssnar på oss, att vår kunskap är väsentlig. Det märks så tydligt att forskarna tar in kunskaper från oss årsrika, säger Tove Klette, tidigare kommunalråd i Lund, som har kommit dit med sin politikervän, Yvonne Jandréus.
Mest spännande under dagens presentationer, tycker de är det nya projektet med Vetenskap & Allmänhet, där en app ska användas för att utföra ett massexperiment som mäter tillgänglighet i äldres bostäder.
-Det ska bli spännande att få följa den utvecklingen. Silver-tsunamin, vi som är 80 år, kommer inte att finna oss i att få våra behov åsidosatta, säger Tove Klette.

I panelen ingick:
Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare, Vetenskap & Allmänhet, Sara Hultqvist, postdoktor, Lunds universitet, Susanne Iwarsson, professor i gerontologi vid Lunds universitet och forskningsledare för CASE och UserAge, Oskar Jonsson, biträdande forskare, Lunds universitet, Lena Larsson, medlem i CASE & UserAge brukarråd och Stig Ålund, ordförande för CASE & UserAge brukarråd.

 

FAKTA OM CASE–dagen

CASE brukarråd inrättades 2010 och har bland annat till uppgift att vartannat år arrangera den så kallade CASE-dagen. Ett populärvetenskapligt evenemang för att sprida aktuella forskningsresultat från CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) vid Lunds universitet till potentiella användare av resultaten utanför akademien. CASE bedriver tvärvetenskaplig forskning om åldrande och stödjande miljöer.

 

Senaste nyheter

2020-05-08

Så kan du ge bidrag till forskningen

Så kan du ge bidrag till forskningen
2020-04-28

DEBATT: Minska isoleringen på äldreboenden med surfplattor och digitala ombud

DEBATT: Minska isoleringen på äldreboenden med surfplattor och digitala ombud
2020-04-24

Äldre i corona-tider: Sträva efter att bibehålla rutiner i vardagen och aktivitetsbalans

Äldre i corona-tider: Sträva efter att bibehålla rutiner i vardagen och aktivitetsbalans
2020-04-21

Forskare vid CASE närstuderar äldres hälsa och vardag i pandemins skugga

Forskare vid CASE närstuderar äldres hälsa och vardag i pandemins skugga
2020-04-20

DEBATT: Involvera experter på åldrande för att skydda äldre mot covid-19

DEBATT: Involvera experter på åldrande för att skydda äldre mot covid-19