Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

CASE + Japan = sant!

MIRAI

150 år av diplomatiska förbindelser. Det firas nu i både Japan och i Sverige. Därav storsatsningen på projektet MIRAI som ska stimulera till ökat forskningsutbyte mellan länderna. CASE har här blivit en naturlig del genom sina redan pågående samarbeten inom åldrande, boende och hälsa tillsammans med universiteten Keio och Waseda i Japan.

Läs artikel om samarbetet i LUM: Japansk-svenskt samarbete ger bättre bostäder för äldre

Projektet MIRAI (2017-2019) är ett samarbete mellan totalt 15 svenska och japanska universitet inom tre teman, varav ett är åldrandeforskning. Lunds universitet är koordinator för den svenska delen och professor Susanne lwarsson medverkar för både CASE:s och SWEAH:s räkning i den vetenskapliga styrgruppen. Det kommer bland annat att anordnas en Master Class om ålderism, med platser reserverade för japanska doktorander och postdoktorer med SWEAH som medarrangör. 

Läs mer om kursen - Master Class Course in Gerontology and Geriatrics: Portraying Old Age and Ageing to Counteract Ageism
För mer information om SWEAH: www.sweah.lu.se

Susanne Iwarsson

- MIRAI är ett viktigt projekt för att initiera samverkan mellan svenska och japanska universitet. Projektet i sin helhet är stort och mycket komplext. Det har starkt politiskt stöd från bägge länderna, särskilt som det nu är 150 år sedan det knöts diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Japan, säger Susanne Iwarsson.

MIRAI finansieras av STINT och projektets partners. Samarbetet riktar sig till yngre forskare och har tre teman: Materialvetenskap, Hållbarhet och Åldrande.

- Det är intressant för oss att åldrande prioriterats som ett av tre teman, inte minst som flera av de forskare som är knutna till CASE redan har samarbete med forskare i Japan, säger Susanne Iwarsson.

Hittills har två workshops anordnats, den första i Lund, 17-19 oktober, 2017.

Läs artikel om de tre dagarna: Startskottet för nytt stort samarbete med Japan

Den andra workshopen hölls i Göteborg, 14-15 juni, 2018. Steven Schmidt, docent och vetenskaplig samordnare vid CASE, har varit med på bägge mötena. Inom åldrandetemat har ett 30-tal deltagare samlats vid varje träff. 

Steven Schmidt

- Mötena har varit bra för att nätverka och hitta folk med liknande intressen. Men även för att hitta nya samarbetspartners med helt andra tillvägagångssätt och tillgång till andra metoder och tekniker. Förhoppningsvis leder det till nya projekt och fler tvärnationella jämförelser, berättar Steven Schmidt som gav kortpresentationer av sin forskning både i Lund och i Göteborg.

Workshop-deltagarna utgörs inte enbart av forskare utan även av representanter från industrin. Med målsättningen att få till innovativa lösningar och samarbeten mellan näringsliv och akademi.

Tredje workshopen i Japan
Den 11-12 oktober anordnas den tredje workshopen i Japan. Steven Schmidt ska åka dit tillsammans Susanne Iwarsson och forskningsingenjören Björn Slaug.  

- Det kommande mötet skiljer sig en del från tidigare möten. Det kommer att vara mer fokus på finansieringen, hur man ska skriva ansökningar tillsammans. Tidigare har det handlat mer om att nätverka, säger Steven Schmidt.

Text: Erik Skogh
Foto: Kennet Ruona

Fakta/ MIRAI
Projektets målsättning är att: 

  • Stärka samarbetet mellan japanska och svenska universitet.
  • Ge forskare i ett tidigt stadium av sin karriär kunskap, kontakter och nätverk för att bli framtida ledare för gemensamma svenska och japanska forsknings- och utbildningsaktiviteter.
  • Identifiera områden av gemensamt intresse mellan svenska och japanska universitet för långsiktig forskning och utbildningssamarbete.
  • Uppmuntra till gemensam forskning inom relevanta områden med hjälp av storskaliga svenska och japanska forskningsanläggningar.
  • Inleda en dialog mellan svenska och japanska forskningsfinansiärer för framtida gemensamma finansieringsmöjligheter.
  • Öka förståelsen för varandras utbildningskultur, utbildningssystem och samhällsvillkor som grund för framtida samarbete.
  • Öka förståelsen för hur innovationssystem fungerar i Japan och i Sverige.
  • Främja Sverige och Japan som destinationer för forskning och högre utbildning.

Läs mer om MIRAI (på engelska): http://www.mirai.nu


 

Senaste nyheter

2019-06-10

Miljoner säkrar CASE-forskning om bostäder och arbetsliv för äldre

Miljoner säkrar CASE-forskning om bostäder och arbetsliv för äldre
2019-06-04

De nya doktoranderna föreläser

De nya doktoranderna föreläser
2019-05-14

Orättvisa transporter drabbar äldre

Orättvisa transporter drabbar äldre
2019-05-13

Anna Norlander spikar

Anna Norlander spikar
2019-04-30

Eldsjälen Gerd Andersson prisas av Ribbingska Minnesfonden

Eldsjälen Gerd Andersson prisas av Ribbingska Minnesfonden