Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

De nya doktoranderna föreläser

Om god hälsa på äldre dar och om brukarmedverkan i forskningsprocessen. Anna Martinsson och Joakim Frögren var två av de nya doktorander som presenterade sina pågående doktorandprojekt vid en öppen föreläsning på institutionen för hälsovetenskaper under tisdagen den 4 juni.
Anna Martinsson och Joakim Frögren.
Anna Martinsson och Joakim Frögren.

Anna Martinssons doktorandprojekt handlar om att undersöka hälsorelaterade resurser hos äldre personer som erhåller förebyggande hembesök av kommunen. I sitt avhandlingsarbete vill hon undersöka vad det är som gör att äldre personer upplever hälsa, samt hur hälsofrämjande rekommendationer under det förebyggande hembesöket kan bidra till hälsa. 
Anna Martinsson har en bakgrund som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård. Hon är affilierad till forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande vid CASE och arbetar sedan september 2018 som doktorand vid forskningsplattformen Hälsa i Samverkan vid Högskolan Kristianstad, i ett utvecklings- och forskningsprojekt om preventiva hembesök till seniorer.

Joakim Frögrens doktorandprojekt rör brukarmedverkan eller målgruppssamverkan i forskning om åldrande och hälsa. Vid CASE finns en lång historia av att involvera brukare, eller kunskapsanvändare, i forskningsprocessen, bland annat genom brukarråd. En del av hans avhandlingsarbete går ut på att utvärdera det arbete som bedrivits och se vilka lärdomar som kan dras när det gäller brukarmedverkan i forskning. 
Joakim Frögren har en bakgrund inom kognitionsvetenskap. Han antogs som doktorand i hälsovetenskap med inriktning gerontologi i augusti 2018 och tillhör forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande vid CASE..

Läs mer om de nya doktorandernas pågånde projekt i Lunds universitets forskningsportal:

Länk till Anna Martinssons presentation i forskningsportalen

Länk till Joakim Frögrens presentation i forskningsportalen  

Senaste nyheter

2019-06-27

Sökes: doktorand till projekt om åldrande, missbruk och omsorg

Sökes: doktorand till projekt om åldrande, missbruk och omsorg
2019-06-10

Miljoner säkrar CASE-forskning om bostäder och arbetsliv för äldre

Miljoner säkrar CASE-forskning om bostäder och arbetsliv för äldre
2019-06-04

De nya doktoranderna föreläser

De nya doktoranderna föreläser
2019-05-14

Orättvisa transporter drabbar äldre

Orättvisa transporter drabbar äldre
2019-05-13

Anna Norlander spikar

Anna Norlander spikar