Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fokus på äldres sociala rättigheter i CASE samverkansprojekt

När vi fyller 66 och går i pension blir vi inte bara äldre. Våra roller och våra rättigheter som medborgare genomgår också stora förändringar. CASE samverkansprojekt vill belysa äldres situation i samhället, ur ett socialt rättighetsperspektiv.
Stig Ålund och Jan Andersson från PRO medverkar i CASE samverkansprojekt.
Stig Ålund och Jan Andersson från PRO medverkar i CASE samverkansprojekt.

Hur behöver vårt bostadsbestånd utformas och anpassas för att möta behoven hos en åldrande befolkning? Hur upplever äldre ensamhet och vilka slag av ensamhet finns det? Hur påverkas och förändras dina rättigheter när du blir äldre och går i pension?  

Arbetet med att identifiera områden där det behövs ny, forskningsbaserad kunskap fortsatte när deltagarna i CASE samverkansprojekt åter strålade samman i Lund den 1 februari. Professor Susanne Iwarsson samordnar projektet och medverkar gör forskare från fyra fakulteter vid Lunds universitet och från Högskolan Kristianstad. Därtill kommer samarbetspartners från allmännyttiga bostadsbolag, näringsliv, kommun och pensionärernas intresseorganisationer. 

Marianne Granbom foto: Kennet Ruona
Marianne Granbom foto: Kennet Ruona

-Vi vill stimulera till diskussion kring vilka problem den äldre delen av befolkningen möter och som behöver beforskas. Hur ska vi gå tillväga? Vår forskning utgår från befintliga rön och ska samtidigt vara samhällsnyttig och röra områden som är relevanta för våra samarbetspartners, säger Marianne Granbom, som är praktisk koordinator för projektet. Mötesdeltagarna fick ta del av tre delstudier som belyser olika aspekter av äldres sociala rättigheter.

Först ut var Lisa Ekstam, forskare vid CASE och Marina Asplund, processutvecklare vid vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg. De redogjorde för ett utvecklingsprojekt om äldre i särskilt boende i Helsingborg, och äldres upplevelser av ensamhet. Arbetet ska ligga till grund för framtida forsknings- och utvecklingsprojekt i Helsingborgs stads omsorgsförvaltning.

Titti Mattson, professor i offentlig rätt, presenterade en överblick av forskningsområdet äldrerätt och två pågående forskningsprojekt. I ”ålder eller behov” undersöks hur begränsningen för äldre personer med funktionsnedsättningar att erhålla LSS-stöd förhåller sig till principer om allas lika värde och jämlikhet i levnadsvillkor enligt socialtjänstlagen. I projektet ”Biståndshandläggning och demens” undersöks juridiska och praktiska dilemman för biståndshandläggare inom äldreomsorgen i hanteringen av ansökan om stöd och boende, bedömning av behov och rättigheter för personer med demens.
Anna-Karin Edberg, professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad, presenterade ett forskningsprojekt om existentiell ensamhet hos äldre personer vid livets slut.

-Vi vill ta upp olika områden och teman på våra träffar. Vårt första möte under hösten handlade om tillgängliga bostäder och universell design, berättar Marianne Granbom.

Samarbetsparterna fick även tycka till och komma med förslag till två pilotforskningsprojekt som man hoppas kunna starta upp som ett resultat av samverkansprojektet. 
Fredrik Bronéus, utredare på Vetenskap & Allmänhet, presenterade ett projekt där medborgare hjälper till att mäta tillgängligheten i bostäder. 
Håkan Jönsson, professor vid socialhögskolan, presenterade projektet ”Att åldras med delaktighet och välbefinnande i utsatta områden”. 

-Vi är mycket nöjda med mötet. Vi har fått bekräftelse på att våra forskningsprojekt är relevanta. Samverkansprojektet är en fantastisk möjlighet att få öppna upp och visa på behov som behöver beforskas. Det är också det uppdrag vi fått inom ramen för Lunds universitets samverkansinitiativ. Att samla forskare och partners från olika områden  och visa att Lunds universitet har kraft att ta oss an en samhällsutmaning och att vi har kompetens att bidra med, avslutar Marianne Granbom. 
 

Läs mer om CASE samverkansinitiativ åldrande, bostäder och sociala rättigheter


Läs nyhetsartikeln "Ge svängrum åt åldrandet"

Senaste nyheter

2020-03-23

DEBATT: Testa äldrevårdens personal varje dag

DEBATT: Testa äldrevårdens personal varje dag
2020-03-20

Äldre i Corona-tider: Sträva efter att bibehålla rutiner i vardagen och aktivitetsbalans

Äldre i Corona-tider: Sträva efter att bibehålla rutiner i vardagen och aktivitetsbalans
2020-03-18

Verklighet möter forskning: CASE håller workshop om tillgänglighet i bostäder

Verklighet möter forskning: CASE håller workshop om tillgänglighet i bostäder
2020-03-13

Ny på CASE: Välkommen Agata Yadav, doktorand!

Ny på CASE: Välkommen Agata Yadav, doktorand!
2020-03-05

Ny på CASE: Välkommen Christina Heller, doktorand!

Ny på CASE: Välkommen Christina Heller, doktorand!