Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nystart med ny partner och nya pengar

Den 13 december blev det klart. CASE inrättas formellt, den första januari 2018, som ett center för forskning om åldrande och stödjande miljöer vid Lunds universitet. Ny partner blir juridiska fakulteten.
fyrverkeri

Norma äldrerätt heter forskningsmiljön vid juridiska institutionen som vid årsskiftet ansluter till CASE. Där studerar ett femtontal forskare skilda aspekter på åldrandets rättsliga villkor. Mer information finns på: http://www.law.lu.se/#!elderlaw

I CASE:s förnyade tvärvetenskapliga samarbete ingår nu fyra fakulteter. Juridiska, medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola (LTH). LTH har dessutom beviljat 500 000 kronor för att styrka den strategiska samverkan inom CASE under 2018.

Per-Olof Hedvall

- Vi kommer att börja med att hålla idéseminarier, berättar docent Per-Olof Hedvall, ämnesföreträdare vid Certec, institutionen för designvetenskaper.   

Tanken är att mötena ska mynna ut i konkreta samarbeten och ansökningar, gemensamma doktorander etcetera. Stödet säkrar också en del av Per-Olof Hedvalls funktion som studiekoordinator för CASE forskarskola.

Externa medel
Forskningsrådet Forte finansierade under perioden 2007-2016 CASE med 60 miljoner kronor. Lunds universitet ställde 40 miljoner kronor till förfogande som medfinansiering. Därutöver drog forskarna inom CASE - till och med oktober 2016 - in cirka 113 miljoner kronor i andra externa medel.

Under 2017 har befintliga och nya samarbetspartners varit engagerade i planering av fortsatt verksamhet. Tillsammans har man dragit in drygt 54 miljoner kronor i extern projektfinansiering.

Susanne Iwarsson

- Det är en ny spännande tid vi går in i och extra kul att så många bitar nu fallit på plats, säger Susanne Iwarsson, professor vid institutionen för hälsovetenskaper och koordinator för CASE.

Fler partners välkomna
CASE är öppet för fler samarbetspartners och samverkan över och inom fakultetsgränserna.

Det långsiktiga målet är att bygga upp en samverkanstruktur i södra Sverige för förnyelse och förstärkning av forskningen om åldrande och stödjande miljöer. Såväl inom Lunds universitet som vid andra lärosäten i regionen.

Kunskapsanvändarna bjuds in
Även andra samhällsaktörer och kunskapsanvändare inbjuds att medverka i CASE:s verksamhet och nätverk.

Text: Erik Skogh

 

 

Nyheter

2018-07-09
Om upplevda gångsvårigheter vid Parkinsons sjukdom
Om upplevda gångsvårigheter vid Parkinsons sjukdom
2018-07-06
Viktigt med varma experter
Viktigt med varma experter
2018-07-06
Om hemmiljöns betydelse för yngre äldre
Om hemmiljöns betydelse för yngre äldre
2018-06-28
Kickoff för samverkansinitiativ
Kickoff för samverkansinitiativ
2018-06-14
Wilhelmina Hoffman fick Ribbingska priset
Wilhelmina Hoffman fick Ribbingska priset