Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om hemmiljöns betydelse för yngre äldre

Maya Kylén
Maya Kylén and opponent Merril Silverstein.

Den 1 juni disputerade Maya Kylén, tidigare doktorand vid CASE och SWEAH.

Ladda ner avhandlingen - Perceived aspects of home, health and well-being among people in Sweden aged 67-70 years

Fyra frågor till Maya Kylén:

Vad hamnade i centrum för diskussionen?
- Opponenten tyckte att min avhandling var viktigt och han fokuserade på att lyfta de vetenskapliga bidragen. Han ställde några specifika frågor i förhållande till de enskilda studierna, som till exempel hur jag hade valt mina utfallsvariabler. Men främst hölls diskussionen på en högre och mer allmän nivå. Opponenten påpekade också att jag hade gjort vissa teoretiska bidrag som han tyckte kunde utvecklas i framtida studier.

- Betygsnämnden fokuserade sina frågor på generaliserbarhet och bad mig även resonera kring aktiviteters betydelse för upplevelsen av hemmiljön. Slutligen ville de också veta om mina resultat kunde användas för att utforma en interventionsstudie.

- Publiken undrade om jag hade sett några könsskillnader i hur deltagarna upplevde sin hemmiljö.
 
Är det någon särskild insikt som du tar med dig från diskussionerna framöver i din framtida forskning eller yrkesroll?
- Jag lärde mig mycket från diskussionerna med opponenten och betygsnämnden. Till exempel så har jag tidigare tänkt att det behövs longitudinella studier som grund för att designa och utföra en interventionsstudie. Under diskussionen insåg jag att det inte alltid är nödvändigt. Om jag verkligen vill testa mina hypoteser vore en interventionsstudie ett lämpligt nästa steg att ta!

- Opponent lyfte också ett begrepp ”Environmental ambivalence” som framkom som viktigt i min kvalitativa studie. Han tyckte att jag skulle utveckla begreppet – något jag så klart tar till mig och kommer jobba vidare med i sommar.

Maya Kylén

Vad har SWEAH betytt för dig och ditt avhandlingsarbete?
- Genom SWEAH har jag haft förmånen att delta i tvärvetenskapliga kurser och aktiviteter med doktorandkollegor från vitt skilda discipliner och forskningsmiljöer.

- Jag har blivit utmanad med, för mig, nya teorier och metoder som används inom forskningsfältet åldrande och hälsa. Kunskapen jag fått från de kurser jag gått inom SWEAH har bidragit till de teoretiska, och i viss mån även till de metodologiska val jag gjort i min avhandling.  

- Genom SWEAH har jag fått många kontakter som jag tror kan vara av betydelse för framtida forskningssamarbeten. Tack vare finansiering från SWEAH har jag också kunnat besöka olika forskargrupper i Nya Zeeland och i Tyskland, vilket har gett mig möjlighet att växa i min roll som forskare. Genom dessa besök har jag breddat mina kunskaper i det gerontologiska forskningsfältet i allmänhet och i mitt eget område i synnerhet. 

Hur ser du på framtiden – fortsätter du inom forskningen eller har du andra planer?
- Boende och hälsa är ett viktigt forskningsområde, speciellt i Sverige där äldre tenderar att bo kvar i sina ordinära bostäder hela livet. Jag upplever debatten kring äldres bostäder som förenklad och onyanserad.

- Det är sant att de allra flesta vill bo kvar och åldras i sitt nuvarande hem, men för en del kan kvarboendeprincipen som politikerna förespråkar samt bristen på bostäder också hindra människor från att söka hälsosammare bostäder och boendealternativ.

- Sedan en tid tillbaka finns det nya former av bostäder för äldre; trygghetsbostäder och olika typer av seniorbostäder. Även om det finns en del empirisk forskning internationellt, så vet inte så mycket om hur väl dessa boendealternativ uppfyller de krav och önskemål som äldre har i Sverige.

- Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond har gett mig ett ekonomiskt bidrag att starta ett mindre projekt som syftar till att undersöka litteraturen kring boende och hälsa i den population som bor i dessa typer av bostäder.

Läs även artikel om avhandlingen: Hemmiljön betydelsefull - även för pensionärer under 70 år

Läs mer om SWEAH: www.sweah.lu.se

Opponent
Professor Merril Silverstein, Syracuse University, Syracuse, New York, USA.

Betygsnämnd
Docent Ingeborg Nilsson, Umeå universitet.
Professor Johan Sanmartin Berglund, Blekinge Tekniska Högskola.
Professor Martin Lövdén, Karolinska Institutet.

Huvudhandledare
Professor Susanne Iwarsson, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.

Senaste nyheter

2020-03-23

DEBATT: Testa äldrevårdens personal varje dag

DEBATT: Testa äldrevårdens personal varje dag
2020-03-20

Äldre i Corona-tider: Sträva efter att bibehålla rutiner i vardagen och aktivitetsbalans

Äldre i Corona-tider: Sträva efter att bibehålla rutiner i vardagen och aktivitetsbalans
2020-03-18

Verklighet möter forskning: CASE håller workshop om tillgänglighet i bostäder

Verklighet möter forskning: CASE håller workshop om tillgänglighet i bostäder
2020-03-13

Ny på CASE: Välkommen Agata Yadav, doktorand!

Ny på CASE: Välkommen Agata Yadav, doktorand!
2020-03-05

Ny på CASE: Välkommen Christina Heller, doktorand!

Ny på CASE: Välkommen Christina Heller, doktorand!