Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om upplevda gångsvårigheter vid Parkinsons sjukdom

Manzur Kader

Foto: Arman Ahamed Subash.

Den 14 juni 2018 disputerade Manzur Kader, tidigare doktorand vid CASE och SWEAH.

Ladda ner avhandlingen: Activity avoidance, perceived walking difficulties, and use of mobility devices in people with Parkinson's disease

Fyra frågor till Manzur Kader:

Vad hamnade i centrum för diskussionen?
- Opponenten började med en allmän diskussion om alla huvudämnen i min avhandling och ställde sedan mer specifika frågor om de fyra studierna i avhandlingen. Såsom rekrytering och datainsamling, olika begrepp och definitioner av fall/nära-fall, statistiska analyser, klassisk testteori i min psykometriska studie och nyttan av uppföljningsstudien.

- Diskussionen var emellertid i första hand en mer allmän diskussion som satte resultaten i perspektiv. Till exempel begränsningar vid användningen av självrapporterade eller ”recall”-metoden, hur man kan tillämpa forskningsresultaten utanför akademin och resultatens generaliserbarhet.

- Sedan tog betygsnämnden upp några ytterligare frågor. Till exempel användningen av medicinering som kan ha påverkat studiernas resultat, vissa aspekter av validitet i ett frågeformulär och om några oväntade resultat i min avhandling.

Är det något särskilt som du tar med dig från diskussionerna?
- Att tänka på olika möjliga källor till systematiska fel i resultaten. Tolkningen av olika definitioner eller begrepp som kan påverka deltagarnas svar och på så sätt påverka resultaten.

- Betydelsen av att nå ut med resultaten i den "riktiga" världen. Vad man ska göra med aktuella resultat om det tar lång tid innan resultaten kan genomföras i praktiken?

Manzur Kader

Vad har SWEAH betytt för dig och ditt avhandlingsarbete?
- Jag fick möjlighet att delta i flera kurser och möten som organiserades av SWEAH, vilket ökade och fördjupade min kunskap och gjorde det möjligt för mig att vara med i ett bredare sammanhang och skapa nya kontakter.

- SWEAH har gett mig möjlighet att presentera och diskutera mitt eget arbete med andra doktorander från olika discipliner som sociologi, juridik, epidemiologi och nutrition med inriktning mot åldrande och hälsa.

- SWEAH har gett mig ekonomiskt stöd genom den årliga ryggsäcken och externa konferens- och resebidrag som gjorde det möjligt för mig att delta i internationella och nationella konferenser som fördjupat min kunskap och ökat mitt kontaktnät inom forskargemenskapen.

Hur ser framtiden ut - fortsätter du inom forskningen eller har du andra planer?
- Jag tror att detta är mitt första steg mot att bli en oberoende forskare. Jag vill fortsätta inom akademisk forskning, och jag tror att den kunskap som jag har fått med mig från doktorandtiden utgör en bra grund att gå vidare ifrån.

Läs artikel om avhandlingen på institutionen för hälsovetenskapers hemsida (på engelska): What affects perceived walking difficulty in Parkinson's disease?

Läs mer om SWEAH: www.sweah.lu.se

Opponent
Professor Lillemor Lundin-Olsson, Umeå universitet.

Betygsnämnd
Professor Ulf Jakobsson, Lunds universitet.
Professor Elisabet Londos, Lunds universitet.
Docent Nil Dizdar, Linköping universitet.

Huvudhandledare
Docent Maria H Nilsson, Lunds universitet.

Senaste nyheter

2019-04-09

Nationell e-infrastruktur inom åldrandeforskning

Nationell e-infrastruktur inom åldrandeforskning
2019-04-08

Susanne Iwarsson skriver om ny forskning kring åldrande, teknik och stereotypa föreställningar i SDS

Susanne Iwarsson skriver om ny forskning kring åldrande, teknik och stereotypa föreställningar i SDS
2019-03-29

Nytt forskningsprojekt om äldres boendesituation

Nytt forskningsprojekt om äldres boendesituation
2019-03-28

Tillgänglighet i bostaden är nyckeln till ett delaktigt liv för ryggmärgsskadade

Tillgänglighet i bostaden är nyckeln till ett delaktigt liv för ryggmärgsskadade
2019-03-18

Efter stroke – fokus på mobilitet utanför hemmet

Efter stroke – fokus på mobilitet utanför hemmet