Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Premiär Scientific Sessions: Fokus på transdisciplinaritet

Rod Lawrence

Den 7 mars höll CASE sin första workshop inom ramen för den nystartade föredragsserien Scientific Sessions. Inbjuden talare var Roderick Lawrence, arkitekt och professor vid Universitet i Geneve, Schweiz.

Temat för dagen var transdisciplinär forskning. Det vill säga gränsöverskridande tvärvetenskaplig forskning som förutom forskare aktivt involverar kunskapsanvändare utanför akademin.

Bakom arrangemanget stod Certec vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds tekniska högskola (LTH). Under förmiddagen höll Roderick Lawrence föredraget “Understanding inter- and transdisciplinary contributions: applications for healthy ageing societies”. Se inspelningen av föreläsningen (På engelska):

Använd Undertext-knappen för undertexter på engelska eller svenska.

Rod Lawrence är bland annat ledamot i “Scientific Advisory Board of Network for Inter- and Transdisciplinary research”, Swiss Academies of Arts and Sciences, Bern. Läs mer om honom på: https://www.unige.ch/gedt/membres/roderick-lawrence/

Rod Lawrence

- Redan som student ifrågasatte jag forskningsdisciplinernas gränser och jag har alltid försökt att töja på dessa gränser. Först inom arkitektur och stadsplanering genom att närma mig miljöpsykologin och sedan har jag gått vidare via andra discipliner, inte minst antropologi och hälsovetenskap, berättar Roderick Lawrence.

De senaste tre decennierna har han sett hur den gränsöverskridande, transdisciplinära forskningen vuxit sig allt starkare.

Flera orsaker
- Detta beror på att när vi talar om djupgående samhällsutmaningar som till exempel hur folkhälsan hänger ihop med den byggda miljön så räcker det inte med enbart en disciplin och enbart forskare för att kunna hantera den komplexitet av multipla faktorer som är involverad, säger Roderick Lawrence men tillägger:

- En anledning är också att finansiärerna har drivit på utvecklingen, särskilt under de senaste tio åren, genom tydliga krav på tvärvetenskaplighet och samverkan med olika aktörer utanför akademin.

Fick positionera sin forskning
Efter lunch höll Roderick Lawrence en workshop som samlade ett tjugotal deltagare anknutna till CASE. Syftet med denna praktiska övning var att möjliggöra för varje deltagare att positionera sin forskning inom multi-, inter- eller transdisciplinär forskning.

  • Multidisciplinaritet (flervetenskap, mångvetenskap): Inkluderar begrepp och metoder från flera vetenskapliga discipliner, men utan att disciplinerna påverkas eller förändras.
  • Interdisciplinaritet (tvärvetenskap): Integrering av begrepp och metoder från flera discipliner, vilket leder till att de samverkande disciplinerna påverkas och förändras. Kan leda till att nya discipliner utvecklas.
  • Transdisciplinaritet (gränsöverskridande forskning): En fullständig syntes av begrepp, metoder och know-how från flera vetenskapliga discipliner, med aktiv samverkan mellan forskare och parter utanför akademin.

Deltagarna fick dela in sig i grupper om tre, helst med personer från olika discipliner eller professioner. Både juniora och seniora forskare deltog.

Övervägande interdisciplinärt
Under workshopens första del fick varje deltagare individuellt överväga och förklara för gruppen varför de definierar sitt arbete som multi-, inter- eller transdisciplinärt. Positioneringen blev sedan föremål för de övriga deltagarnas kommentarer, frågor och förslag.

Medan gruppdiskussionerna pågick hade Roderick Lawrence satt upp pappersark där deltagarna med hjälp av kryss fick placera sig själva på den disciplinära skalan. Var och en fick också motivera sin placering. Det visade sig att de allra flesta hamnade i det interdisciplinära fältet.

Rod LawrenceRod Lawrence

Rod Lawrence

Rod Lawrence

Den efterföljande diskussionen visade dock att man var långt ifrån eniga om definitionen av de olika begreppen. Någon samstämmighet uppnåddes inte heller. Till exempel gällande om en del av ett forskningsprojekt kan vara transdisciplinärt medan andra delar är interdisciplinära. Eller om ett projekt kan utvecklas från att vara interdisciplinärt till att gradvis bli alltmer transdisciplinärt.

Samstämmighet inget uttalat mål
Enligt Roderick Lawrences definition är sådana kombinationer eller utvecklingslinjer inte möjliga. Det transdisciplinära förhållningssättet ska genomsyra varje del och fas av forskningsprojektet och finnas med från start, det kan inte utvecklas efterhand. Flera av de deltagande forskarna var kritiska mot denna ståndpunkt, men samstämmighet var inte något uttalat mål från Roderick Lawrences sida.

Rod Lawrence

- Diskussionen om trans- och interdisciplinaritet måste föras kontinuerligt och jag välkomnar plattformar som CASE Scientific Sessions där dessa frågor kan återkomma och utvecklas vidare, framhöll han.

Roderick Lawrence uppmanade också deltagarna att följa hans blogg och bidra med inlägg och kommentarer:
Transdisciplinary Bridge Builders

En annan plattform där diskussionen kan föras vidare, enligt Roderick Lawrence, är Nationell forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH). Före dagen i Lund höll han en liknande workshop i Stockholm under SWEAH:s doktoranddagar, 5-6 mars. Läs om SWEAH-dagen i Stockholm: Transdisciplinärt fokus

Text och foto: Erik Skogh


 

Senaste nyheter

2019-05-14

Orättvisa transporter drabbar äldre

Orättvisa transporter drabbar äldre
2019-05-13

Anna Norlander spikar

Anna Norlander spikar
2019-04-30

Eldsjälen Gerd Andersson prisas av Ribbingska Minnesfonden

Eldsjälen Gerd Andersson prisas av Ribbingska Minnesfonden
2019-04-09

Nationell e-infrastruktur inom åldrandeforskning

Nationell e-infrastruktur inom åldrandeforskning
2019-04-08

Susanne Iwarsson skriver om ny forskning kring åldrande, teknik och stereotypa föreställningar i SDS

Susanne Iwarsson skriver om ny forskning kring åldrande, teknik och stereotypa föreställningar i SDS