Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialstyrelsen besökte CASE

Michaela Prochazka, äldresamordnare vid Socialstyrelsen

Äldresamordnare Michaela Prochazka. Foto: Erik Skogh

Den 7 september fick CASE besök av en delegation från Socialstyrelsen. Anledningen var att Socialstyrelsen inför kommande publikationer visat intresse för frågor som rör boende, e-hälsa och tekniska hjälpmedel.

Michaela Prochazka är äldresamordnare vid Socialstyrelsen och ansvarig för den årliga lägesrapporten inom vård och omsorg om äldre som publiceras i mars och ger en övergripande bild av området. Den 7 september besökte hon CASE, tillsammans med fyra utredare, på institutionen för hälsovetenskaper i Lund.

- Vi fick höra talas om forskningen här på en konferens och tyckte att det lät intressant och ville träffa flera forskare från CASE-gruppen. Det var därför vi kom hit, berättar Michaela Prochazka och fortsätter:

- Tiden här med alla forskare har varit otroligt intressant och givande. Definitivt finns det många möjligheter gällande hur vi kan använda denna forskning i våra rapporter och i vår utveckling av kunskap inom äldrevård och omsorg. 

- Jag vet att flera forskare vid CASE redan har samverkan med vår myndighet men jag tycker att vi kan utveckla det ännu mer - i alla fall inom mitt samordningsområde. Så jag ser fram mot ett framtida samarbete och kontakt. 

Från vänster: Kalle Brandstedt (utredare), Marianne Granbom (biträdande forskare), Oskar Jonsson (biträdande forskare), Lena Jönsson (utredare), Anna Ekendahl (utredare), Anders Bergh (utredare), Charlotte Magnusson (docent), Charlotte Löfqvist (docent),

Från vänster: Kalle Brandstedt (utredare), Marianne Granbom (biträdande forskare), Oskar Jonsson (biträdande forskare), Lena Jönsson (utredare), Anna Ekendahl (utredare), Anders Bergh (utredare), Charlotte Magnusson (docent), Charlotte Löfqvist (docent), Eva Månsson Lexell (docent), Agneta Malmgren Fänge (docent) och Michaela Prochazka (äldresamordnare). Foto: Erik Skogh

- Det är många olika områden som vi blivit presenterade för idag och just nu pratar vi om bostäder och miljön och det är inte något som vi har lyft i våra rapporter så mycket tidigare och det är där vi börjar, sedan får vi se vad det blir mer, fortsätter Michaela Prochazka.

- Först och främst tänker jag på lägesrapporten inom vård och omsorg om äldre men det finns också andra möjligheter. Vi jobbar med äldrefrågor på olika sätt, det finns öppna jämförelser, det finns demensstrategier med mera. 

- Här på CASE finns väldigt mycket bra kunskap när det gäller bostäder och äldredesign men vi passar också på att lära oss om mycket annat. Vi har bland annat diskuterat välfärdsteknik, det var många spännande projekt på gång, så det blir definitivt mer kunskapsutbyte. 

- Det jag tar med hem är att vi ska ha fortsatt kontakt om hur vi ska utveckla ett avsnitt i lägesrapporten där vi tittar mera på just bostäder hos äldre. Både på äldreboendet och vad finns det för möjligheter i hemmet, avslutar Michaela Prochazka. 

Text och foto: Erik Skogh

Senaste nyheter

2019-06-10

Miljoner säkrar CASE-forskning om bostäder och arbetsliv för äldre

Miljoner säkrar CASE-forskning om bostäder och arbetsliv för äldre
2019-06-04

De nya doktoranderna föreläser

De nya doktoranderna föreläser
2019-05-14

Orättvisa transporter drabbar äldre

Orättvisa transporter drabbar äldre
2019-05-13

Anna Norlander spikar

Anna Norlander spikar
2019-04-30

Eldsjälen Gerd Andersson prisas av Ribbingska Minnesfonden

Eldsjälen Gerd Andersson prisas av Ribbingska Minnesfonden