Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

UserAge beviljat nya medel – fortsatt fokus på brukarmedverkans mål och mening

Forte har nu säkrat UserAge:s fortlevnad under resterande projekttid - nio miljoner kronor på tre år är beviljade. Därmed tillåts forskningsprogrammets huvudfråga belysas vidare: Vad innebär egentligen brukarmedverkan och hur gagnar den olika aktörer, forskningen och på sikt hela samhället? Och hur säkrar vi att den kunskap som vi tillsammans utvecklar brukarmedverkan inom forskningen sprids vidare? Dessa frågor – och många andra – stöttes och blöttes när UserAge nyligen hade sin årliga retreat.
Björn Slaug UserAge presentation
Foto: Oskar Jonsson

Den 9–10 oktober sammanstrålade UserAge i Göteborg. Forskningsprogrammet koordineras av CASE (Centre of Ageing and Supportive Environments). Verksamhetens övriga akademiska ben är hemmahörande vid Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet i Kalmar. Från samtliga dessa lärosäten, samt från CASE & UserAge:s brukarråd, deltog representanter under det två dagar långa retreatet.

– Det övergripande syftet med dessa UserAge-träffar är att redovisa resultat för varandra, föra aktuella diskussioner och se hur vi kan gå vidare i vårt arbete, berättar Steven Schmidt, vetenskaplig samordnare som arbetar med koordinering av UserAge.

Redan dagen före hade de fyra doktorander som ingår i programmet, en från varje lärosäte, haft en förträff för att uppdatera varandra om sina respektive doktorandprojekt. Dagen efter presenterade doktoranden från CASE, Joakim Frögren sitt avhandlingsarbete som handlar just om brukarmedverkan inom forskning om åldrande och hälsa.

UserAge retreat Gbg okt 2019 Joakim Frögren
Foto: Christine Laustsen

– Sedan använde vi rätt mycket av tiden till att diskutera och workshoppa kring prövning och beskrivning av brukarmedverkan. Professor Håkan Jönson från Socialhögskolan vid Lunds universitet presenterade ett utkast till hur en modell för detta skulle kunna se ut, berättar Oskar Jonsson, biträdande forskare vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.

På seneftermiddag och kväll rensades sedan de diskussionstunga huvudena med hjälp av båttur, guidad rundtur i Göteborg och slutligen middag på hotellet.

Båttur UserAge okt 2019
Foto: Oskar Jonsson

Dag 2 inrymde programpunkter såsom presentation av postdoktor Sara Hultqvists projekt samt lägesrapport och planering av projekt om kunskapstransformation, alltså sammanfattningen, det ömsesidiga utbytet, spridningen och tillämpningen av kunskap. Där var det Oskar Jonsson som höll i en presentation.

– Ja, presentationen handlade om hur de olika enheterna inom UserAge jobbar med kunskapstransformation. Utöver CASE är det forskningscentrumet FRESH vid Göteborgs universitet, Hälsa och samverkan vid Högskolan Kristianstad och NKA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) i Kalmar. Vi har granskat enheterna utifrån en befintlig modell för kunskapstransformation (WHO 2012) och gjort ett utkast till en modell för UserAge vilken vi nu diskuterade, säger Oskar Jonsson.

Stig Ålund är ordförande för CASE och UserAge:s brukarråd, och engagerad i PRO. Tillsammans med två andra från brukarrådet, Lena Larsson, också hon från PRO, och Ann-Mari Storm från SPF, deltog han vid Göteborgsträffen. Han är mycket positiv till UserAge-satsningen.

– Detta öppnar på ett så bra och systematiskt sätt dörren för att som brukare vara med inom forskningen. Det välkomnar vi verkligen. Det börjar också märkas, åtminstone vad jag ser inom PRO, att fler seniorer vill vara med. Tidigare har det saknats ordentliga kanaler för oss in i forskningen, men nu har det blivit mycket lättare att mobilisera folk till detta. Exempelvis vid CASE-dagen 2019, som vi arrangerar den 7 november och där den forskning som pågår inom UserAge kommer att presenteras och diskuteras, säger Stig Ålund.

Fakta UserAge: Målet med forskningsprogrammet UserAge är att förstå brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa. Brukare i detta sammanhang är alla "kunskapsanvändare", dvs är alla som kan ha potentiell nytta av forskningsresultaten, såsom äldre personer och deras anhöriga, personal inom vård- och omsorgssektorn, industrirepresentanter, medlemmar i intresseorganisationer, politiker och beslutsfattare i äldrefrågor från kommun- till riksnivå. UserAge är sexårigt och koordineras sedan 2017 av forskare vid CASE, Lunds universitet. Forte är finansiär, och övriga samarbetspartners är Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet i Kalmar. Dessutom är ett brukarråd nära knutet till projektet.

Läs mer om UserAge

Text: Erika Svantesson

Senaste nyheter

2020-05-08

Så kan du ge bidrag till forskningen

Så kan du ge bidrag till forskningen
2020-04-28

DEBATT: Minska isoleringen på äldreboenden med surfplattor och digitala ombud

DEBATT: Minska isoleringen på äldreboenden med surfplattor och digitala ombud
2020-04-24

Äldre i corona-tider: Sträva efter att bibehålla rutiner i vardagen och aktivitetsbalans

Äldre i corona-tider: Sträva efter att bibehålla rutiner i vardagen och aktivitetsbalans
2020-04-21

Forskare vid CASE närstuderar äldres hälsa och vardag i pandemins skugga

Forskare vid CASE närstuderar äldres hälsa och vardag i pandemins skugga
2020-04-20

DEBATT: Involvera experter på åldrande för att skydda äldre mot covid-19

DEBATT: Involvera experter på åldrande för att skydda äldre mot covid-19