Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Viktigt med varma experter

Tobias Olsson
Professor Tobias Olsson.

Den 19 april gästades föredragsserien CASE Scientific Sessions av professor Tobias Olsson, institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet.

Titeln på föredraget löd: Ung teknik, äldres vardag - Domesticeringsforskning för digital policy.

Bakom arrangemanget stod forskargrupperna ”Aktivt och hälsosamt åldrande” och ”Delaktighet, åldrande och vardagsliv” vid institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.

Uppmärksamhet utanför akademin
Tobias Olsson inledde med att presentera resultat från forskningsprojektet ”Ung teknik, äldres vardag” som han leder och som redan väckt mycket uppmärksamhet utanför akademin.

Läs inlägg om forskningsresultaten på DN Debatt: Var femte äldre stängs ute i det nya digitala samhället

Riksomfattande enkät
I denna studie har Olsson med medarbetare kartlagt hur svenskar mellan 65 och 85 år använder sig av digital teknik. Undersökningen genomfördes med en riksomfattande enkät som kompletterats med djupintervjuer. Bland annat visade enkätsvaren att 20 procent av de som besvarat enkäten varken har tillgång till dator, mobiltelefon eller surfplatta.

- Så jag har svårt att tro att det blir någon slags e-revolution i framtiden, konstaterade Tobias Olsson.

Domesticering ett centalt begrepp
Efter sin presentation av forskningsresultaten gick Olsson över till att förklara begreppet domesticering som är centralt för pågående analyser. Domesticering handlar här om hur vi i vår vardag förhandlar med och lever med tekniken.

Varma experter
Tekniken är inte något statiskt som vi bara förhåller oss till utan genom vår förhandling bestämmer vi också vår användning av tekniken. Det är inte enbart individen som står för förhandlingen utan även de som Olsson kallar för varma experter.

- Det är ofta barnen som driver på de äldre, berättade Tobias Olsson.

Varma experter kan vara familjemedlemmar, släktingar, vänner eller grannar som introducerar tekniken. De fyller en viktig funktion för äldres teknikanvändning, poängterade han.

Behoven förändras ständigt
En fråga som han och hans kollegor söker svar på är vilka varma expert de äldre kan tänkas behöva, eftersom behoven ständigt förändras. Nu för tiden är det appar och inte modeminstallationen som äldre behöver hjälp med.

Under den avslutande diskussionen undrade åhörarna bland annat om det enda man har att göra som äldre är att förlita sig på barnen?

Nej, så är det inte, framhöll Olsson, och nämnde bland annat SeniorNet  och studiecirklar som alternativa varma experter.
Text och foto: Erik Skogh

 

Senaste nyheter

2018-09-06
Östersund testar unik äldre-app för boenderådgivning
Östersund testar unik äldre-app för boenderådgivning
2018-08-31
Håkan Jönson debatterar i Sydsvenskan
Håkan Jönson debatterar i Sydsvenskan
2018-08-29
Susanne Iwarsson mottog Neurofondens stora pris
Susanne Iwarsson mottog Neurofondens stora pris
2018-08-21
CASE deltar i debatt om äldrevården
CASE deltar i debatt om äldrevården
2018-07-09
Om upplevda gångsvårigheter vid Parkinsons sjukdom
Om upplevda gångsvårigheter vid Parkinsons sjukdom