Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Akut behov av att utveckla en hållbar bostadspolitik för det växande antalet äldre som bor kvar hemma

Tre personer i ett rum. foto
Christina Heller, doktorand, Institutionen för hälsovetenskap, med Björn Slaug, huvudhandledare, och en av granskarna Marianne Abramsson.

CASE-doktoranden Christina Heller har haft sin halvtidskontroll: "Simulation models as a tool to compare housing policies for a population aging in place".

Bostadspolitiken kan vara avgörande för flera stora folkhälsofrågor.

– Det finns alltså ett akut behov av att utveckla en hållbar bostadspolitik för att tillgodose det växande antalet äldre i tillgängliga hemmiljöer. För att stödja beslutsfattare att möta dessa behov kan mina simuleringsmodeller vara ett användbart verktyg för att beräkna kostnader och effektivitet för olika insatser, säger Christina Heller.

Beslutsfattare ägnar alltmer uppmärksamhet åt hur man utvecklar och förbättrar hållbara metoder för att tillgodose den högre andelen äldres boendesituation.

"Självständigt boende" har blivit en viktig politisk strategi i många länder, eftersom den har potential att möta behoven hos äldre som vill bo i sina hem så länge som möjligt. Detta minskar även de offentliga utgifterna genom prioritering av hemtjänst framför institutionsvård.

Det är dock en högre andel äldre med sämre hälsa och betydande funktionsbegränsningar som vistas i sin bostadsmiljö, vilket ställer krav på det ordinarie bostadsbeståndet. Detta då miljöhinder i eller utanför bostäderna är vanliga och försvårar för de äldre och personer med funktionsnedsättningar att kunna använda sitt boende.

Den svenska bostadsstandarden är generellt hög men en tidigre statlig rapport har identifierat tre stora frågor i det vanliga bostadsbeståndet.

  • För det första bor cirka 50 procent av invånarna 65 år eller äldre i småhus där badrummet är på andra våningen.
  • För det andra är 50 procent av alla boenden byggda före 1970-talet fortfarande i bruk, men före slutet av 1970-talet fanns ingen lag om hissar för byggnader med mer än en våning.
  • För det tredje är bristen på utrymme för en rollator eller rullstol i vanliga bostäder en stor utmaning för personer med funktionsnedsättningar och funktionsnedsättningar. 


Tidigare forskning tyder på att boendemiljön påverkar äldre människors självständighet och delaktighet. Dessutom finns det bevis för att boende i en olämpligt utformad bostadsmiljö kan öka riskerna för fallolyckor, dålig psykisk hälsa och ökad dödlighet.