Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

CASE-forskaren Magnus Zingmark deltar i riksdagsseminarium om jämlik rehabilitering

Seminariet heter "Fokus rehabilitering – så skapar vi jämlika förutsättningar för förebyggande och rehabiliterande insatser" och handlar om hälsoekonomiska vinster av förebyggande och rehabiliterande insatser.

Magnus Zingmark, är förutom forskare i CASE, Med dr, FoU-ansvarig inom Hälsosamt åldrande i Östersunds kommun.

porträtt av en man

Behovet av förebyggande och rehabiliterande insatser har förstärkts i samband med pandemin. En sedan tidigare eftersatt rehabiliteringsskuld har blivit än större och möjligheten till likvärdiga insatser har minskat. För en hållbar samhällsutveckling krävs en nationell kraftsamling för jämlika insatser. 

Det är bakgrunden till att Acko Ankarberg (KD) och Dag Larsson (S) tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter, Neuro och Fysioterapeuterna bjuder in till detta seminarium om jämlik rehabilitering.

Seminariet riktar sig till inbjudna riksdagsledamöter, myndighets- och organisationsföreträdare. 

Övriga medverkande är Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro, (Rehabilitering och förebyggande insatser – ur ett brukarperspektiv) samt Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter och Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna (Förebyggande och rehabiliterande insatser - utmaningar ur ett professionsperspektiv).