Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

CASE-forskaren Magnus Zingmark medverkar på Socialchefsdagarna 27–29 september

porträtt av en man

Temat för konferensen är "Lust att leda, makt att påverka, mod att förändra".


Magnus Zingmark är biträdande forskare inom forskargruppen Active & Healthy Ageing. Han är även leg. arbetsterapeut och hälsoekonom. Seminariet han ska hålla i har titeln: "Så kan vi ställa om till att arbeta mer hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande."

- Det ser ut att bli välbesökt med cirka 300 deltagare anmälda. Det är positivt då det är ett tecken på att många ser det som viktigt att utveckla det hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet i Sveriges kommuner. 

Behov av konkreta exempel

Under senare år har det hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande lyfts fram allt mer och nu menar Magnus Zingmark att vi behöver samla konkreta exempel på hur vi kan arbeta för att bidra till förändring.

Omställning till proaktivt arbete måste till nu

-  Antalet äldre ökar kraftigt och därför behöver omställningen från reaktivt till proaktivt börja omgående, säger han. 

- Det jag hoppas att socialcheferna får med sig från min föreläsning är att det finns möjligheter, även om utmaningarna är stora. Jag vill även motivera genom att lyfta fram att satsningar på proaktiva insatser bör ses som investeringar snarare än kostnader. Men, det krävs ändå ett visionärt ledarskap för att förändra verksamheten. Med personalbrist på alla nivåer så gäller det att omfördela resurser på ett klokt sätt. 

Stort behov av att lära nytt inom kommunerna

I omställningen mot det hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet i Sveriges kommuner finns även ett stort behov av lärande, enligt Magnus Zingmark.

- Där finns det stor potential på en arena som hittills är tämligen outforskad.