Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Drygt 18 miljoner till forskning om bättre livskvalitet för äldre

Man i rullstol

Åtta forskningsprojekt vid Medicinska fakulteten inom området äldre och åldrande beviljas stora anslag från Familjen Kamprads stiftelses för forskning kring ”Förbättrad livskvalitet för äldre”.

Steven Schmidt är vetenskaplig samordnare för forskningscentrumet CASE, en stark forskningsmiljö vid Lunds universitets som fokuserar på åldrande och stödjande miljöer. Hösten 2020 fick han LMK-stiftelsens pris för sina insatser för tvärvetenskaplig forskning inom åldrande och hälsa som gör skillnad och rustar samhället för framtiden. Nu, bara några månader senare, får hans projekt ”Tvärvetenskaplig forskning för att optimera hälsosamt åldrande i och utanför hemmet” 4,9 miljoner kronor från Kampradstiftelsen.

– Projektet är ett tvärvetenskapligt projekt där vi ska samarbeta med forskare från olika discipliner, partners i industrin och ideell sektor samt äldre medborgare. Bidraget ger oss möjligheter att använda bostadsmiljön i MoRe-Lab i en serie studier, säger Steven Schmidt.

Ny forskningsinfrastruktur

MoRe-Lab (Movement & Reality lab) är en ny forskningsinfrastruktur för studier inom den nya forskningsdisciplinen Experimental Health Science. I labbet får forskarna möjlighet att skapa standardiserade eller verkliga miljöer som representerar de arenor vi rör oss i till vardags så som bostaden, arbetsplatsen, trafiken och sjukhusmiljöer för att bara nämna några.

– Inom Experimental Health Science ska vi utveckla, utvärdera och tillämpa nya metoder och innovativa lösningar för förståelse för och kunskap om människors hälsa över hela livslängden.

Målet för det aktuella forskningsprojektet är att generera innovativa lösningar som matchar äldres behov för att kunna leva ett delaktigt och självständigt liv – ett hälsosamt åldrande. För att åstadkomma detta har projektet delats upp i tre studier:

Studie 1. I den första studien ska forskarna utveckla nya metoder och forskningsprotokoll för experimentell hälsovetenskaplig forskning. En nationell användardatabas ska upprättas för snabb och noggrann utvärdering av metoder och forskningsprotokoll samt produkter och tjänster som är avsedda att stödja aktivt och hälsosamt åldrande.
Studie 2. I studie två valideras en ny app för smartphones och surfplattor som ska användas i ett rikstäckande massexperiment mellan generationer och som handlar om tillgänglighet i bostäder.
Studie 3. I studie tre undersöks strategier för förbättrad utformning av teknik som används i hemmet för att stödja aktivt och hälsosamt åldrande.

– Kampradstiftelsen har utmärkt sig genom att stödja och lyfta betydelsen om äldre och åldrande. Bidraget för mitt nya projekt sammanfaller perfekt med öppnandet av MoRe-Lab och kommer att vara det första som använder sig av forskningsinfrastrukturen, säger Steven Schmidt och fortsätter;
Sedan 2017 har vi, tillsammans med kollegor från olika forskningsdiscipliner, representanter för Skånes universitetssjukhus, kommuner och industrin, arbetat intensivt med utvecklingen av MoRe-Lab. I avvaktan på att labbet ska färdigställas i Forum Medicum, är vi nu mycket angelägna om att påbörja arbetet i vårt tillfälliga lab på Medicon Village.

– Det är inspirerande att det finns finansiärer som Kampradstiftelsen som satsar stort på finansiering av forskning med fokus på äldre och åldrande. Under senare år har antalet forskare som engagerar sig inom området ökat markant, vilket också innebär att konkurrensen om forskningsmedel ökar. Därför är det mycket glädjande att så många projekt vid Medicinska fakulteten fått bidrag beviljade i den nu aktuella ansökningsomgången. Tre av projekten går till medarbetare inom CASE, men jag ser särskilt mycket fram emot att få veta mera om de projekt som utgår från andra forskningsmiljöer. Här finns säkert intressanta möjligheter till erfarenhets- och kunskapsutbyte och kanske också nya samarbeten, säger professor Susanne Iwarsson, koordinator för CASE.

Projekt vid Medicinska fakulteten som får bidrag från Familjen Kamprads stiftelses för forskning kring ”Förbättrad livskvalitet för äldre”.

Projekt vid Medicinska fakulteten som får bidrag från Familjen Kamprads stiftelse

Att våga vara skör, sjuk och äldre – vårdens kompetens och empatiska bemötande ger ökad livskvalitet
Maria Schelin, 4 900 000 kronor, I samverkan med Region Skåne, Skånes Universitetssjukvård, Helsingborgs kommun, Svenska Palliativregistret, Region Kronoberg samt Stockholms Sjukhem

Drugs for Better or Worse? Equity, Effectiveness, and Cost-Effectiveness of an Intervention in Inappropriate Prescribing in the Elderly
Ulf-Göran Gerdtham, 3 700 000 kronor, i samverkan med Region Skåne, Alzheimer Sverige samt Global Brain Health Institute

Knowledge for Sustainability in Care in Cognitive Disorders - KnowDem
Agneta Malmgren Fänge, 4 000 000 kronor, i samverkan med bland annat kommuner i Skåne.

Läkande ljus - för bättre sömn och välmående
Madeleine Selvander, 1 600 000 kronor, Iisamverkan med Lunds tekniska högskola, Skånes universitetssjukhus och Brainlit AB.

Säkra och tillgängliga leveranser för äldre
Klas Hjort, 2 100 000 kronor, i samverkan med Helsingborgs stad samt E-Drop

Transdisciplinary research to optimize healthy ageing in and out of the home
Steven Schmidt,  4 900 000 kronor, i samverkan med Lunds universitet och Högskolan i Jönköping

Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar för patienter i ordinärt boende - utvärdering av utfall och kartläggning av ny målgrupp
Sara Modig,  650 000 kronor, i samverkan med Skånes universitetssjukhus och Region Skåne

Welfare@home – Challenges with welfare technology for older social service recipients and their home care service staff
Sofi Fristedt,  3 700 000 kronor, i samverkan med PRO och SPF Seniorerna, Lunds kommun samt Nässjö kommun

Porträtt på Susanne Iwarsson.

Kontakt

Susanne Iwarsson
Professor och koordinator
+46 46 222 19 40
susanne [dot] iwarsson [at] med [dot] lu [dot] se

Fakta om MoRe-Lab

”Movement and Reality lab” för hälsovetenskaplig forskning och utbildning ska byggas i det nya Forum Medicum, Medicinska fakultetens planerade nybyggnation i anslutning till Biomedicinskt Centrum och Skånes universitetssjukhus som väntas stå klart 2022/2023.

Målet med MoRe-Lab är att studera hur människor rör sig in och interagerar med miljön för att förstå det komplexa samspelet mellan fysisk funktion, beteende, kognition och olika vardagliga miljöer.