Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nya Forteanslag: miljontals kronor till forskning om åldrande, boende och hälsa

Steven och Marianne
Foto: Anna K Blomgren

Drygt 9,5 miljoner kronor blev höstens utdelning från Forte till forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande. Marianne Granbom har fått nära sex miljoner kronor för att under fyra år fördjupa sig i hur hemmets och närområdets betydelse ser ut för äldres välbefinnande. Steven Schmidt tilldelades 3,6 miljoner kronor för ett treårigt arbete med projektet HoT-Age: Upplevda boendeaspekter och livsförändringar: Gott åldrande i det egna hemmet.

I sin helhet heter Marianne Granboms projekt Att vara äldre och leva i utsatta områden. En studie med blandade metoder om hemmets och närområdets betydelse för välbefinnande i föränderliga stads- och landsortsmiljöer.

– Projektet, som är på fyra år, dras igång under våren. Det första vi ska göra är att rekrytera en doktorand. Jag gör projektet i samarbete med Håkan Jönson som är professor i socialt arbete vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och Anders Kottorp som är professor i arbetsterapi vid Malmö universitet, berättar Marianne Granbom, doktor i medicinsk vetenskap och legitimerad arbetsterapeut.

Projektet tar avstamp i de nationella äldrepolitiska mål som säger att äldre ska kunna åldras tryggt, aktivt och med bibehållet oberoende. Men urbanisering, demografiska och globala förändringar har lett till allt mer ojämlika levnadsvillkor för äldre i Sverige, med stora skillnader mellan olika kommuner.

– I Sverige finns inga studier om att åldras i utsatta områden. Vi menar att det finns utsatta områden både i städerna - socialt utsatta områden - och i landsortsmiljö – avfolkningsbygder, säger Marianne Granbom.

Syftet med studien är att undersöka hur hemmet och närområdet påverkar äldres välbefinnande och hur äldre identifierar sig och känner samhörighet med det område som de bor i.

Steven Schmidt är huvudsökande till projektet HoT-Age som har fokus på boendets betydelse för hälsa och välmående hos den äldre befolkningen.

HoT-Age vill fylla en lucka inom forskningen, den om hur livsförändringar i kombination med upplevda boendeaspekter påverkar åldrandet och hälsan. Vad finns det för samband, och hur kan dessa i så fall påverka hälsa, välmående, funktion och social delaktighet under åldrandet?

– Har boendet hjälpt dessa äldre personer i betydelsen att förbättra deras hälsa – eller har boendet tvärtom bidragit till att försämra hälsan? Vi ska titta närmare på hur de ser på sitt boende, på vilka av boendets beståndsdelar som i kombination med förändringar i livet påverkar dem mest avseende hälsa och åldrande, berättar Steven Schmidt, docent i forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande och vetenskaplig samordnare för CASE.

Sådana livsförändringar kan till exempel handla om barn som flyttar hemifrån eller en make eller maka som dör. Det övergripande målet med projektet är att bidra med fördjupad kunskap som kan möjliggöra utvecklandet av en modell kring de komplexa förhållandena mellan upplevda boendeaspekter, livsförändringar och kännetecken på ett gott åldrande.

”Kunskap om sådana samspel är en förutsättning för att utveckla hälsofrämjande åtgärder som stödjer boendebeslut under åldrandet och möjliggör äldres delaktighet i samhället.”, skriver Steven Schmidt i ansökan till Forte.

Medsökanden är Maya Kylén, Susanne Iwarsson, Björn Slaug samt Frank Oswald och Anna Wanka från Goethe University i Frankfurt, Tyskland.

Forskargruppens chef Susanne Iwarsson om den goda utdelningen från Forte:

– Hittills i år har vi tillsammans i forskargruppen fått in drygt 23,5 milj kr i forskningsbidrag från Forte. Det är till fem nya projekt som på olika sätt adresserar frågor som rör åldrande, boende och hälsa. Allra mest glädjande är det att tre forskare i gruppen nu fått egna stora forskningsprojekt som huvudsökande. Förutom till Mariannes och Stevens projekt tilldelade Forte tidigare i år ett projekt med biträdande forskare Björn Slaug som huvudsökande 4,5 milj kr till projektet Simul-Age. För egen del är jag huvudsökande för två projekt om totalt 9 milj kr, även dessa på temat åldrande, boende och hälsa. Flera av projekten bygger på samverkan med parter utanför akademin, vilket är mycket inspirerande. Nu har vi mycket arbete framför oss för att sätta våra planer i verket!