Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen" får tilläggsfinansiering

figur

Rektor har beslutat om ytterligare finansiering för tematiska samverkansinitiativ juli 2022 - juni 2024 och vårt samverkansinitiativ är ett av fem som får nya medel.

Ansökningarna har utvärderats efter två kriterier: hur initiativet har svarat upp mot tidigare uppställda mål samt hur tilläggsfinansiering av initiativet kan svara upp mot nya uppställda mål. Gruppens förslag presenterades på samverkansrådets möte den 16 maj 2022. Rådet rekommenderar rektor att tiIldela fem huvudsökanden gemensamma medel för ytterligare en tvåårsperiod.

- Den finansiering vi nu fått beviljad gör det möjligt för oss att fortsätta det inspirerande och viktiga arbetet för att stärka samverkan med parterna i samverkansinitiativet. Det arbete vi gör tillsammans är på många sätt nyskapande och viktigt för att öka kunskapen om frågor som rör sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen. Vi har tillsammans utvecklat idéer till nya initiativ och projekt som nu kan realiseras, säger Susanne Iwarsson, koordinator för CASE och huvudsökande.

Syftet med satsningen är att stödja lösningar av samhällsutmaningar inom områden där Lunds universitet har etablerad forskning som kan bidra till framtida genombrott, att skapa plattformar som ger förutsättningar för samarbete mellan forskare vid universitetet och externa samverkansparter samt att stimulera samarbeten över fakultetsgränser och lyfta fram goda exempel.