Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stort engagemang på kursträff om att förstå forskning

personer i ett rum som gör gymnastik
Pausaktiviteterna var mycket uppskattade och leddes av Stina Elfverson vid båda tillfällena.

Forskningsprogrammet UserAge vid Lunds universitet stod bakom även det andra utbildningstillfället inom ramen för initiativet: Vill du veta mer om aktuell forskning om äldre och åldrande och samtidigt få en inblick i den akademiska världen?

I programmet UserAge är en utgångspunkt att det ofta är en fördel att involvera de som kan ha nytta av forskningens resultat i själva forskningen. Vi vet samtidigt att tröskeln till akademin och forskningen kan upplevas som hög. Ett sätt att låta fler komma till tals är att försöka sänka den. Därför har vi ordnat vi två kursträffar som i första hand är riktade till seniora medborgare.

Detta andra tillfälle gav professor Susanne Iwarsson en introduktion till universitetsvärlden. Hur styrs den och hur finansieras den, var två frågor som hon tog upp.

Språk och språkbruk inom akademin (Stig Ålund) och inom området åldrande och medier utifrån begreppet ålderism (Maria Edström, forskare från Göteborgs universitets AgeCap) var en annan punkt på schemat.

Sara Hultqvist pratade slutligen om Hur går vi vidare – vad vill vi? Det vill säga hur tar vi vara på engagemanget från dessa sammankomster.

- Att kunna ses och samtala om forskning och vad forskning är och kan vara har varit värdefullt, inte minst i en tid där många av oss levt tämligen socialt isolerade under en lång period. 

- Kursträffarna har gett oss på CASE ny energi och uppslag till hur utbildning och forskning ska kunna länkas samman på nya sätt i framtiden, och på så vis bli relevant för nya grupper och individer, säger Sara Hultqvist