Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ordförande har ordet - Ines Uusmann

Ines Uusmann

En miljö utformad för alla. Det har länge varit en angelägen fråga för Ines Uusmann. Så väl under hennes tid som kommunikationsminister (1994-1998) som Boverkets generaldirektör. Forskningen vid CASE sätter stödjande miljöer och äldre i fokus. Att bli ordförande för CASE brukarråd passade därför Ines Uusmann som hand i handske.

- Vi blir allt äldre men genom att utveckla fungerande miljöer kan fler klara av sitt vardagliga liv utan att samhället behöver sätta in särskilda åtgärder. Det känns som en oerhört angelägen utveckling att vara med och påverka, säger Ines Uusmann.

Överbrygga gapet
Brukarrådet inrättades 2010. En strategisk satsning för att vässa forskningen ytterligare. Brukarrådet deltar bland annat i diskussioner kring pågående forskningsprojekt, lämnar synpunkter och tar upp angelägna forskningsfrågor. Genom brukarnas och avnämarnas, de professionella användarnas, erfarenheter kan forskarna få nya perspektiv på allt från intervjufrågor och metodval till tolkning av forskningsresultaten.

- När det gäller tillämpad forskning är det min absoluta uppfattning att vi måste komma över gapet mellan de som tar fram resultaten, alltså forskarna, och de som ska använda resultaten. Det är ett givande och tagande där det är viktigt att vi som brukare och avnämare kan fungera som en slags remissinstans, betonar Ines Uusmann.  

Ambassadör för forskningen
Brukarrådet spelar också en viktig roll som ambassadör för forskningen och som kunskapsspridare. Särskilt nöjd är Ines Uusmann med den så kallade CASE-dagen. Ett arrangemang som hölls för första gången i augusti 2011. Dagen lockade runt 300 deltagare med en mix av beslutsfattare, forskare och representanter för olika äldre- och handikapporganisationer.

- Där kunde vi presentera forskningen vid CASE för väldigt många, konstaterar Ines Uusmann.

Ökad mångfald
Även om brukarrådet nu har hittat sin form är hon livligt engagerad i att försöka öka mångfalden bland ledamöterna. Exempelvis när det gäller etnicitet och kön.

- Vi har haft lite knepigt att få tag på människor som inte är svenska vita kvinnor om man säger så. Men vi håller på att bygga upp en bättre bredd av erfarenheter, vilket jag tror kommer att bli till gagn för forskningen i framtiden, säger Ines Uusmann.
Text: Erik Skogh

Fakta/CASE brukarråd
Rådet ska företräda brukarnas erfarenheter och önskemål men även avnämarnas professionella erfarenheter och yrkeskunskap inom både den offentliga och privata delen av samhällsbyggnadssektorn. Rådets uppgift är att:

  1. Fungera som remissinstans för frågor som är relevanta för CASE.
  2. Vid förfrågan lämna synpunkter på CASE:s forskning.
  3. Ge uppslag till nya forskningsfrågor.
  4. Bidra till och arrangera den återkommande CASE-dagen.
  5. Ta en ambassadörsroll och sprida information om CASE:s verksamhet inom de organisationer man representerar.
Sidansvarig: