Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

CASE & UserAge:s brukarråd

Brukarråd
Foto: Erik Skogh

Under perioden 2007-2017 finansierades CASE av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). År 2010 inrättades CASE brukarråd vilket var verksamt till och med 2016. Den 1 januari 2018 sker en nystart genom inrättandet av CASE & UserAge:s brukarråd vid Lunds universitet.

Forskningsprogram om och med brukarmedverkan
Sedan 1 januari 2017 koordinerar forskare vid CASE ett sexårigt forskningsprogram - UserAge - finansierat av Forte. Övriga partners är Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet.

UserAge fokuserar på att öka kunskapen om brukarmedverkan i forskningen. En aktiv samverkan med ett brukarråd i denna del av verksamheten är därför särskilt angelägen. Brukarrådet arbetar således på uppdrag av CASE, med särskilt fokus på forskningsprogrammet UserAge.

Vilka är brukarna?
Brukare (eng. ”users”) är egentligen inte det bästa ordet att använda på svenska. I vårt sammanhang är ordet ”kunskapsanvändare” mer rättvisande.

Vår forskning handlar nämligen om att involvera representanter för alla som är potentiella användare av den nya kunskap som forskningen genererar.

Det vill säga, äldre och deras organisationer, närstående, personal inom vård & omsorg och samhällsbyggnad, företrädare för myndigheter och näringsliv, företagare, politiker med flera.

Buss
Foto: Gunnar Menander

Brukarrådet ska:

 • Fungera som ett forum för dialog kring relevanta frågor för forskningsverksamheten.
 • Bidra med idéer till forskningsfrågor och synpunkter på den forskning som bedrivs.
 • Medverka till att kunskapsanvändare ges möjlighet att delta i grundläggande utbildning om forskning inom området åldrande och stödjande miljöer.
 • Bidra till förmedling av kontakter och kanaler för kunskapsdialog.
 • Ta initiativ till och medverka i aktiviteter för kommunikation och översättning av forskningens resultat.
 • Sprida information om forskningen externt och inom den organisation som man representerar (ambassadörsroll).

Brukarrådet arbetar primärt med frågor som rör forskningen inom CASE och UserAge. Men rådet kan också åta sig uppdrag för andra relevanta projekt. Såväl internt inom Lunds universitet som externt.

Sammansättning
Brukarrådet består företrädesvis av äldre personer och representanter för relevanta intresseorganisationer (till exempel pensionärs-, anhörig-, patient- eller funktionsrättsorganisationer).

Även representanter för andra kategorier av kunskapsanvändare (exempelvis politiker, företagsledare, anställda inom vård och omsorg, samhällsplanering) kan ingå.

Mångfaldsaspekter
Mångfaldsaspekter (kön, ålder, etnicitet, funktionsvariation, etcetera) och geografisk spridning i södra Sverige väger tungt när rådets ledamöter utses.

Förutom ordföranden (se nedan) består brukarrådets kärngrupp av 5-6 personer som hämtas från organisationer, myndigheter och företag i södra Sverige med kunskap om och/eller intresse för forskningens målgrupper.

Brett nätverk
Kärngruppen kompletteras med ledamöter i definierade tillvalsgrupper för olika projekt och teman. Dessa kan kallas till möten då det är motiverat utifrån aktuella frågeställningar och behov. Därutöver skapas ett nätverk av kunskapsanvändare i södra Sverige som kan bjudas in till passande aktiviteter, projekt och evenemang.

 

 

                                                                    

 

Sidansvarig:

Kontakta oss!

 • Är du intresserad av den kunskap som utvecklas av forskarna vid CASE?
 • Har du synpunkter på den forskning vi presenterar?
 • Har du förslag på ny forskning som behöver göras?
 • Vill du medverka i forskningsprojekt?
 • Vill du bidra till att sprida forskningsresultat?
 • Vill du veta mer om vad det kan innebära att som brukare eller kunskapsanvändare samarbeta med forskare?

Susanne Iwarsson
Professor
Tel: 046-222 1940
E-post: Susanne [dot] Iwarsson [at] med [dot] lu [dot] se

Stig Ålund
Brukarrådets ordförande
Tel: 0725-229904
E-post: 043512616 [at] telia [dot] com

Johan Lindskoug
Kommunikatör
Tel: 0727-142200
E-post: johan [dot] lindskoug [at] med [dot] lu [dot] se
Vikarie för Erik Skogh

Ingrid Hilborn
Forskningsadministratör
Tel: 046-222 1873
Mobil: 0730-81 57 88
E-post: ingrid [dot] hilborn [at] med [dot] lu [dot] se