Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

CASE webbdagar i maj – hela programmet

Forskningscentrumet CASE bjuder in till tre webbdagar i maj – 3, 10 och 17 maj. Här kan du ta del av programmet i sin helhet. TV-profilen Johan Wester är moderator för de tre webbdagarna.

En äldre man klappar en hund i sitt hem. Foto.

CASE webbdagar arrangeras på temat sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen. Att skapa goda livsvillkor för den åldrande befolkningen är en global samhällsutmaning.

Vår moderator Johan Wester, som gärna beskriver sig som en driven samhällsbyggare, kommer att närma sig ämnet på ett nyfiket och humoristiskt sätt.

Program CASE webbdagar – 3, 10 och 17 maj

Måndagen 3 maj, kl 13.00-14.30
Tema: Åldrande

Vilka är ”dom äldre” – förr, nu och i framtiden?

Andelen äldre i befolkningen ökar stadigt, något som är välkänt. Men attityderna till åldrande är föråldrade, både bland individer och i samhället i stort. Vilka föreställningar finns det om ”dom äldre” och vilken betydelse får det för samhället? Susanne Iwarsson, koordinator för forskningscentrumet CASE, inleder CASE webbdagar med reflektioner kring åldrande. 

Susanne Iwarsson, professor i gerontologi vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet, forskar om människors förutsättningar för ett aktivt och hälsosamt åldrande. Hennes forskargrupp intresserar sig också för hur olika målgrupper för forskningen kan involveras i forskningsprocessen.

Går det att mäta aktivt åldrande?

Det behövs mer kunskap om vad ett aktivt och hälsosamt åldrande är för något. I Finland pågår ett arbete med att försöka mäta just aktivt åldrande. Forskare vid CASE sätter sig in i mätmetoden för se om den kan användas i Sverige. 

Frida Nordeström, doktorand vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, är även legitimerad arbetsterapeut och knuten till CASE. Hon har erfarenheter av arbete som arbetsterapeut inom olika offentliga verksamheter.

Åldersgränser i välfärdssystemet – rättvisa eller ålderism?

Åldersgränser har blivit en självklar del av vårt samhälle för att avgöra vem som ska ha rätt till vad. Särbehandling baserad på ålder ses ofta som något naturligt och rättvist, men kan också ses som en form av ”ålderism”.

Tove Harnett är docent i socialt arbete vid Socialhögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet och knuten till CASE. Tove undervisar i socialt arbete och forskar om bland annat äldreomsorg, ålderism och att åldras med missbruksproblem. 

 

Barn och äldre kvinna på lekplatsen.

Måndagen 10 maj, kl 13.00-14.30
Tema: Boende för den åldrande befolkningen

Flytta eller bo kvar – vilken betydelse har bostaden för ett aktivt och hälsosamt åldrande?

CASE forskningsprojekt RELOC-AGE ska ge ny kunskap om vilken betydelse bostaden och flyttningar har för ett aktivt och hälsosamt åldrande. Projektet syftar även till att ta fram en webbaserad tjänst som ska ge äldre personer stöd att fatta välinformerade beslut om sitt framtida boende.

Magnus Zingmark är forskare vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, och knuten till CASE. Han är legitimerad arbetsterapeut och hälsoekonom. Parallellt med sin tjänst vid universitetet är Magnus forsknings- och utvecklingsansvarig vid Östersunds kommun. 

Anders Ihse är affärsutvecklare för boende för äldre inom Riksbyggen, som är en av flera samarbetspartners inom RELOC-AGE. Anders har lång erfarenhet inom bygg och fastighetsbranschen med inriktning på Riksbyggens koncept med kooperativ hyresrätt inom vård-, omsorgs-, och trygghetsboende tillsammans med kommuner runt om i Sverige.

Bostadsförsöket 2021 – kartläggning av tillgänglighet i svenska bostäder

Bostadsförsöket 2021 är ett massexperiment som sker i samarbete mellan forskningscentrumet CASE och Vetenskap & Allmänhet. Projektet vill ta reda på vilka fysiska miljöhinder och tillgänglighetsproblem som finns i olika typer av bostäder runtom i Sverige. Kunskapen kan användas för att ta fram rekommendationer och policys för tillgänglighet. Bostadsförsöket är ett exempel på medborgarforskning, där allmänheten och forskare bedriver forskning tillsammans. Seniorer och skolelever är viktiga målgrupper för forskningen. 

Martin Bergman är utredare på den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet. Han har under flera år koordinerat ForskarFredags massexperiment – ett medborgarforskningsprojekt där forskare och svenska skolelever bedriver forskning tillsammans.

Betydelsen av bostadsanpassningar 

Personer med funktionsnedsättningar kan söka bostadsanpassningsbidrag av sin hemkommun för att göra anpassningar i sitt boende. Det kan handla om att ta bort trösklar eller att ordna med en ramp till entrén. Men vilken skillnad gör bostadsanpassningar för individen?

Agneta Malmgren Fänge är legitimerad arbetsterapeut och docent i arbetsterapi vid Lunds universitet och knuten till CASE. Hon undersöker hur anpassningar av bostäder och välfärdsteknologi kan ge ett självständigt liv.

En man i rullstol.

Måndagen 17 maj, kl 13.00-14.30
Tema: Sociala rättigheter för den åldrande befolkningen

Socialförsäkringen och tryggheten för äldre

Det svenska socialförsäkringssystemet innehåller flera delar som ska ge trygghet för utsatta äldre personer, som garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Hur väl uppnår de här förmånerna sitt syfte och vilka utvecklingstendenser finns på området?

Martina Axmin är postdoktor vid Health Law Research Centre, Juridiska fakulteten, Lunds universitet och knuten till CASE.

Hur ska samhället hjälpa hemlösa personer som åldras med missbruk? 

Flera kommuner har skapat så kallade lågtröskelboenden där det inte ställs krav om nykterhet. De boende kan fortsätta med sitt missbruk och istället för behandling ges stöd och omsorg. Är detta en human lösning eller ett tecken på uppgivenhet?

Håkan Jönson är professor vid Socialhögskolan, Lunds universitet och knuten till CASE. Hans forskning handlar om äldreomsorg, om ålderism och om äldres sociala problem.

Kategorisering som stödjer universell utformning

Det finns olika sätt att tänka kring kategorisering i utformandet av olika miljöer – jämlik tillgänglighet är till för alla, medan utpekande tillgänglighet är till för vissa målgrupper. Föreläsningen handlar om hur kategoriseringar går till och hur vi skapar jämlik tillgänglighet. 

Per-Olof Hedvall leder forskningsavdelningen Certec vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola och knuten till CASE. Han forskar om tillgänglighet, delaktighet och universell utformning och verkar i nära samarbete med funktionshinderrörelsen.

 

Foto på Johan Wester.

Johan Wester – moderator för CASE webbdagar

Tv-profilen Johan Wester är moderator för CASE webbdagar. Han kan ta sig an de lite tyngre ämnena på ett nyfiket och nyanserat sätt. 

CASE webbdagar 2021

Vartannat år bjuder forskningscentrumet CASE in allmänheten till det som brukar kallas för CASE-dagen. Pandemin gör att vi i år ställer om och arrangerar tre webbdagar där vi berättar om pågående forskning om åldrande och hälsa. Vill du ta del av presentationerna från den senaste CASE-dagen? Kolla in spellistan på Youtube. Inspelningarna är inte textade.

Länk till spellista för CASE-dagen 2019 på Youtube

Kontakt

Oskar Jonsson
Aktivitetskoordinator
+46 46 222 19 96
oskar [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se