Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsprogrammet UserAge ska öka förståelsen för hur brukare kan bidra i olika steg i forskningsprocessen.

Brukarmedverkan har blivit en viktig del av många forskningsprojekt. Inom Userage studerar forskare brukarmedverkan för att öka kunskapen om möjligheter och utmaningar med att involvera kunskapsanvändare i forskning om åldrande och hälsa. 

kvinna med kamera
UserAge koordineras av forskningscentret CASE vid Lunds universitet och genomförs i samarbete med Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet.

Öka effekten av brukarmedverkan

Ett syfte med forskningsprogrammet är att utveckla metoder och modeller som kan öka effekten av brukarmedverkan. Forskarna samarbetar med representanter för pensionärsorganisationer, anhörigvårdare och sköra äldre personer. Aktörer inom offentlig och privat sektor är också engagerade. Personal inom vård och omsorg samt bostads- och fastighetssektorn bidrar i forskningsprogrammet. 

Flera studier och projekt

Det sexåriga forskningsprogrammet omfattar ett flertal olika studier och projekt. Fyra doktorandprojekt undersöker hur forskning kan bedrivas i samarbete med olika kategorier av brukare. En nationell panelstudie undersöker attityder till brukarmedverkan bland forskare och olika kategorier av brukare. Studier om hur politiska ambitioner om brukarmedverkan omsätts i forskningsprojekt ingår också.

bokomslag

Participation, vad när hur?

Läs mer om boksläppet här
 

Redaktörer:
Verner Denvall
Susanne Iwarsson

Fakta om UserAge

Kontaktperson och ansvarig vid Lunds universitet: Susanne Iwarsson, professor och koordinator för CASE, Lunds universitet
Medverkande vid Lunds universitet: Susanne Iwarsson, Steven Schmidt, Oskar Jonsson, Håkan Jönson, Björn Slaug, Maya Kylén, Sara Hultqvist, Joakim Frögren, samt brukarrådet för CASE och UserAge. 
Samarbetspartners: Forskare och brukarrepresentanter vid Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet
Projektperiod: 2017-2022
Forskningsämne: Brukarmedverkan, åldrande och hälsa, samverkan, implementeringsvetenskap
Finansiärer: Forte, Ribbingska minnesfonden