Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vetenskaplig förmiddag (språk: engelska)

20 april 2023, kl. 8.30 - 12.20, LUX aula (eller online)

Tema: Lärdomar från UserAge och vad är härnäst?

8.30 Registrering öppnar


9.00 Konferensens vetenskapliga förmiddag startar

Koordinator för UserAge professor Susanne Iwarsson inleder konferensen tillsammans med moderator och seniorprofessor Verner Denvall

9.05 Invigningstal

Ulrika Thomsson Myrvang och Sofie Wallerström, samordningsansvariga för äldreområdet på Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) berättar om vikten av brukarinvolvering i forskning inom Fortes områden

9.15 Presentation om forskningsprogrammet UserAge

Koordinator för UserAge Susanne Iwarsson beskriver UserAge i sitt sammanhang tillsammans med ordförande för UserAge brukarråd och hedersdoktor Stig Ålund

9.25 Presentationer och samtal kring avhandlingar inom UserAge

  • Christine Etzerodt Laustsen, Högskolan Kristianstad: Involvering av yrkesverksamma i forskning inom åldrande och hälsa
  • Camilla Malm, Linnéuniversitetet: Anhörigmedverkan i hälso- och samhällsvetenskaplig forskning
  • Joakim Frögren, Lunds universitet: Om brukarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa
  • Roar Hermansen Østby, Göteborgs universitet: Låt sköra äldre ta ett rättvist ansvar

10.10 PAUS med fika, posterpresentationer, demonstrationer och utställning 

10.40 Presentation: Att få ut budskapet - hur man kommunicerar forskning till allmänheten

Professor James Goodwin, Director of Science and Research Impact at Brain Health Network, London

10.55 Presentation: Teoretisk förankring av brukarinvolvering

Professor Håkan Jönson, Socialhögskolan, om olika modeller och traditioner av brukarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa

11.10 KEYNOTE: Internationellt perspektiv på brukarinvolvering

Ordförande i UserAge externa rådgivningskommitté Professor Judith Phillips om incitament, nästa steg och framtiden för brukarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa

11.40 Paneldiskussion: Lärdomar från UserAge och vad är härnäst?

Ett samtal mellan David Baxter (internationell brukarrepresentanten och medlem i UserAge:s externa rådgivningskommitté), förmiddagens tidigare presentatörer Judith Phillips, Håkan Jönson, James Goodwin och Susanne Iwarsson.

12.10 Summering av den vetenskapliga förmiddagen

Koordinator för UserAge professor Susanne Iwarsson avrundar förmiddagen tillsammans med ordförande för UserAge brukarråd och hedersdoktor Stig Ålund

12.20 Den vetenskapliga förmiddagen avslutas

 

Programmet uppdateras löpande.

 

Varmt välkomna till våra samtal!

Avslutningskonferens UserAge arrangeras av:

  • Centre of Ageing and Supportive Environments (CASE), Lunds universitet
  • Frail Elderly Support Research Group (FRESH), AgeCap, Göteborgs universitet
  • Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan (FPL HiS), Högskolan Kristianstad
  • Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), med anknytning till Linnéuniversitetet

Forskningsprogrammet UserAge och avslutningskonferensen finansieras av Forte.

Anmälan

ANMÄL DIG HÄR 

(senast den 16 april 2023)

Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika!

OBS: Anmälan är bindande och vi vill att du senast en vecka innan konferensdag meddelar oss om du får förhinder. Detta av både miljö- och arbetsmässiga skäl.

Du som deltar online

Du kan ställa frågor och komma med inspel till diskussionerna via menti.com

Förmiddag: Koden är 5125 7415

Eftermiddag: Koden är 46 77 07 6

Ha gärna mobilen eller ett extra fönster i webbläsaren redo för detta!

Kontakt

Forskningsadministratör Dan Lindblom, dan [dot] lindblom [at] med [dot] lu [dot] se, 046-222 18 73