Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Panelstudien

- om användarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa

Ett av flera projekt inom forskningsprogrammet UserAge är en nationell panelstudie om användarinvolvering/brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa.

en grupp människor.foto
CASE:s brukarråd maj 2022.

Användarinvolvering innebär att aktörer från civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv medverkar i olika steg i forskningsprocessen.

År 2019 genomfördes den första delen av denna enkätstudie. Det långsiktiga målet med panelstudien är att skapa bästa möjliga effekter av användarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa. Målet är att samla in information om olika uppfattningar om användarinvolvering.


Vi vill studera om sådana uppfattningar förändras över tid, därför gör vi en uppföljande enkätstudie år 2022. I länkarna till vänster finns korta sammanfattningar av resultaten från år 2019.

 

Awareness of and attitudes toward user involvement in research on aging and health: Protocol for a quantitative large-scale panel study.

Kylén, M., Schmidt, S. M., Jonsson, O., Slaug, B., & Iwarsson, S. (2020). JMIR Research Protocols, 9(9), e17759. doi: 10.2196/17759.