Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Programöversikt

Programöversikt

Med integrationen av forskare och olika kunskapsanvändare i centrum av programmet kommer tre moduler att etableras. Tidigare erfarenheter och existerande resultat om att genomföra forskning med brukare kommer att användas för att utveckla ny kunskap om brukarmedverkan. Nya projekt och aktiviteter skär igenom den tvärvetenskapliga forskningsmiljön och kommer att generera nya resultat om brukarmedverkan i forskning baserad på studier i Sverige och internationellt. Projekt I-III är doktorandprojekt som utgår från en universitetspartner men genomförs med handledning av tvärvetenskapliga team. Projekt IV-VI är programövergripande.

I   Brukarmedverkan med fokus på sköra äldre personer (doktorand Isak Berge, Göteborgs universitet)

II  Brukarmedverkan med fokus på anhörigvårdare (doktorand Camilla Malm, Linnéuniversitetet)

III Förebyggande hembesök hos seniorer ((doktorand Christine Etzerodt Laustsen, Högskolan Kristianstad)

IV Panelstudie för att undersöka medvetenhet om, erfarenheter av och attityder till brukarmedverkan 

V  Utveckling av teori och metod för forskning om och med brukarmedverkan

VI Översättning av kunskap för praktisk tillämpning och demonstration av forskningens effekter

UserAge kommer också att utveckla nya former för kunskapsöverföring tillsammans med brukare och forskare. Ett brukarråd medverkar i utvecklingen av kunskap och verksamheter.