Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskare vid CASE

CASE består av forskargrupper från juridiska, medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteterna samt LTH.

Martina Axmin 
Postdoc, Juridiska fakulteten

Rosalia Camporeale
Postdoc, Trafik och väg, LTH

Gunilla Carlsson
Universitetslektor, Dr med vet, Docent, Leg arbetsterapeut, biträdande prefekt, Medicinska fakulteten

Håkan Eftring
Universitetslektor, Certec, Tekn dr, Civilingenjör, Studierektor Institutionen för designvetenskaper, LTH

Lisa Ekstam
Universitetslektor, Dr med vet, Docent, Leg arbetsterapeut, Medicinska fakulteten

Sofi Fristedt
Biträdande forskare, Docent, Medicinska fakulteten

Giedre Gefenaite
Postdoc i gerontologi med inriktning epidemiologi i åldrande o hälsa, Medicinska fakulteten

Marianne Granbom
Bitr universitetslektor, Dr med vet, Docent, Leg arbetsterapeut, Medicinska fakulteten

Maria Haak
Professor, Dr med vet, Universitetslektor, Leg arbetsterapeut, Fakulteten för hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad 

Tove Harnett
Universitetslektor, Fil dr, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Per-Olof Hedvall
Ämnesföreståndare, Tek dr, Docent, Studiekoordinator CASE forskarskola, LTH

Sara Hultqvist
Biträdande forskare, Medicinska fakulteten

Susanne Iwarsson
Professor, Dr med vet, Doctor Honoris Causa, Leg arbetsterapeut, Koordinator CASE, Koordinator Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH), Medicinska fakulteten

Oskar Jonsson
Bitr forskare, Fil dr i industridesign, Designer, Medicinska fakulteten

Håkan Jönson
Professor, Fil dr, Studierektor FU, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Marianne Kylberg
Universitetsadjunkt, Dr med vet, Leg arbetsterapeut, Medicinska fakulteten

Maya Kylén
Bitr forskare, Dr med vet, Leg arbetsterapeut, Medicinska fakulteten

Giana Carli Lorenzini
Postdok, Tekn Dr, Lunds Tekniska Högskola

Charlotte Löfqvist
Universitetslektor, Dr med vet, Docent, Leg arbetsterapeut, Ordförande i Nämnden för rehabiliteringsutbildningar, Studiekoordinator Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH), Medicinska fakulteten

Charlotte Magnusson
Universitetslektor, Certec, LTH

Kiran Maini Gerhardsson
Postdoc, Fil dr i miljöpsykologi, Arkitekt och illustratör, Medicinska fakulteten

Agneta Malmgren Fänge
Universitetslektor, Dr med vet, Docent, Leg arbetsterapeut, Medicinska fakulteten

Titti Mattsson
Professor i offentlig rätt, Juridiska fakulteten

Margaret McNamee
Professor, Tekn dr, LTH

Eva Månsson Lexell
Bitr unversitetslektor, Dr med vet, Docent, Leg arbetsterapeut, Medicinska fakulteten

Maria H Nilsson
Universitetslektor, Dr med vet, Docent, Leg sjukgymnast, Medicinska fakulteten; enhetschef Minneshälsan mottagningen, VE minnessjukdomar, Skånes universitetssjukhus

Per Norberg
Universitetslektor, Juridiska fakulteten

Stefan Olander
Universitetslektor, Docent, Tekn dr, LTH

Kirsten Rassmus-Gröhn
Universitetslektor Certec, Docent, Tekn dr, Civilingenjör, Bitr prefekt Institutionen för designvetenskaper, LTH

Enrico Ronchi
Docent, Tekn dr, LTH

Marcus Runefors
Lektor, LTH

Jean Ryan
Postdoc, LTH

Steven Schmidt
Vetenskaplig Samordnare, Fil dr, Docent, Medicinska fakulteten 

Björn Slaug
Bitr forskare, Dr med vet, Docent, Medicinska fakulteten

Maria Stanfors
Professor, Ekonomihögskolan

Agneta Ståhl
Seniorprofessor, Tekn dr, LTH

Helena Svensson
Universitetslektor, Tekn dr, LTH

Patrick van Hees
Professor, Tekn dr, LTH

Anders Wretstrand
Universitetslektor, docent, Tekn dr, LTH

Magnus Zingmark
Bitr forskare, Leg arbetsterapeut, Medicinska fakulteten