Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

CASE brukarråd

CASE har ett brukarråd knutet till sig som bidrar med infallsvinklar i pågående forskningsprojekt.

Forskningscentrumet CASE samarbetar med brukare och kunskapsanvändare i flera forskningsprojekt. CASE har ett brukarråd knutet till verksamheten. Brukarrådet bidrar med idéer, synpunkter och forskningsfrågor till olika projekt.

Brukarrådet består främst av äldre personer och representanter för relevanta organisationer, som pensionärsföreningar samt patient- och anhörigföreningar. Representanter från myndigheter och företag kan också ingå, liksom yrkesverksamma personer inom sektorer som vård och omsorg och samhällsplanering. 

Deltar i olika projekt

Gemensamt för medlemmarna av brukarrådet är att de har ett intresse för forskningens målgrupper och den kunskap som produceras. CASE arbetar för att skapa så stor mångfald som möjligt när brukarrådets medlemmar utses. 

Brukarrådet arbetar framför allt med forskningsprogrammet Userage, men deltar även i andra projekt inom CASE. Vid behov kompletteras rådet med fler personer.

Kontakta CASE eller brukarrådets ordförande om du har förslag på ny forskning som behöver göras eller om du vill veta hur du som brukare och kunskapsanvändare kan samarbeta med våra forskare och brukarrådet. 

 

en man.foto

Steven Schmidt

Docent, koordinator
046-222 19 83
steven [dot] schmidt [at] med [dot] lu [dot] se

Porträttbild på ordföranden för CASE brukarråd.

Stig Ålund

Brukarrådets ordförande
072-522 99 04
stig [dot] ake [dot] alund [at] gmail [dot] com