Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medborgarforskningens möjligheter och utmaningar (Framtidsveckan 2021)

Kan allmänheten och forskare arbeta tillsammans? Programpunkt under Framtidsveckan 2021.

Samarrangemang med Vetenskap & Allmänhet (VA)
Detta evenemang genomfördes under Lunds universitets Framtidsvecka i oktober 2021.
Se seminariet i efterhand här (OBS klicka på Undertexter för en textad version).

 

Vilka möjligheter skapar medborgarforskningens metoder och tillvägagångssätt? Och vilka utmaningar finns det? Dessa frågor kommer diskuterades under detta evenemang.
 
På senare år har det blivit allt vanligare att allmänheten involveras i forskningsprojekt. Att forskare och ”vanliga” människor utför forskning tillsammans kallas medborgarforskning. Detta sätt att bedriva forskning är ingen ny företeelse men har ökat explosionsartat med utvecklingen av digitala verktyg, vilket gör det enkelt att bidra med datainsamling och analys. Man kan kanske tala om ett genombrott för denna typ av forskning.

Samarbetet leder inte bara till vetenskapliga framsteg utan ger deltagarna en chans att engagera sig i frågor som intresserar och skapa en dialog och interaktion mellan forskning och allmänhet.
 
I en tid av ökad efterfrågan på utbyte och samverkan mellan forskningen och det omgivande samhället har medborgarforskning även blivit en forskningspolitisk viktig modell, både på europeiskt och nationell nivå. Bland annat kommer en ny svensk portal för medborgarforskning att lanseras under hösten 2021 – medborgarforskning.se – där allmänheten kan hitta nya spännande projekt att involveras i, och forskare kan finna deltagare till sina projekt.
 
Ett exempel på medborgarforskning var det pågående Bostadsförsöket 2021. I detta var det pensionärer, skolelever och lärare som hjälpte forskare vid Lunds universitet att undersöka hur tillgängliga Sveriges bostäder egentligen är.

Medverkande
•    Susanne Iwarsson, professor (CASE)
•    Oskar Jonsson, biträdande forskare (CASE) 
•    Lilian Müller, tekn. lic., tillgänglighetsrådgivare Lunds kommun
•    Martin Bergman, fil. dr., utredare Vetenskap & Allmänhet
•    Fredrik Brounéus, utredare Vetenskap & Allmänhet


 

 

Kontakt


Oskar Jonsson
Aktivitetskoordinator
046 222 19 96
oskar [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se