Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

Förutom för Intressentpoolens tre huvudsakliga ändamål (se tabell) behandlar vi personuppgifter för att kunna göra statistiska sammanställningar på sammanräknad nivå och följa upp hur stor andel av de registrerade som tillhör olika kön, ålders- och intressentgrupper samt bor i olika geografiska områden. 

 

Huvudsakliga ändamål

PersonuppgiftAtt sprida informationAtt vara en ingång till forskningsstudierAtt involvera intressenter i forskning
NamnVi kan administrera relationen med intressenter på ett trevligt och personligt sätt.
e-postadressVi kan skicka information via vår primära kommunikationskanal – e-post.Vi kan via e-post informera om möjligheter att anmäla intresse för att få information om forskningsstudier med specifika etiktillstånd, för att kunna stå till förfogande som eller bidra till att informera potentiella studiedeltagare.Vi kan via e-post informera om möjligheter till dialog och samarbete mellan forskare och intressenter från civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor.
Telefon/ mobilnummer

Vi kan nå den som inte har eller har bytt e-postadress.

Vi kan skicka SMS-påminnelser och uppdateringar till den som har registrerat sig för att delta i evenemang eller aktiviteter.

Vi kan nå den som inte har eller har bytt e-postadress.

Vi kan muntligen informera om möjligheter att anmäla intresse för att få information om forskningsstudier med specifika etiktillstånd, för att kunna stå till förfogande som, eller bidra till att informera potentiella studiedeltagare.

Vi kan nå den som inte har eller har bytt e-postadress.

Vi kan muntligen informera om möjligheterna till dialog och samarbete mellan forskare och intressenter från civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor.

KönVi kan genomföra riktade insatser med avsikt att uppnå en jämnare könsfördelning av personer i Intressentpoolen.Vi kan göra riktade insatser baserade på kriterier för könsfördelning som ingång till forskningsstudier med specifika etiktillstånd.  Vi kan göra riktade insatser med avsikt att uppnå en jämnare eller specifik könsfördelning bland de intressenter vi har dialog och samarbete med. 
Födelseår

Vi kan rikta information till de som tillhör en viss åldersgrupp.

Vi kan genomföra riktade insatser med avsikt att nå avsedd ålderssammansättning av personer i Intressentpoolen.

Vi kan göra riktade insatser baserade på ålderskriterier som ingång till forskningsstudier med specifika etiktillstånd.  Vi kan göra riktade insatser med avsikt att uppnå en jämnare eller specifik åldersfördelning bland de intressenter vi har dialog och samarbete med.
Postadress

Vi kan skicka skriftlig information till den som inte har en e-postadress. 

Vi kan rikta information om lokala evenemang och aktiviteter till de som bor i ett visst geografiskt område.

Vi kan identifiera områden i Sverige där få personer är registrerade för att genomföra riktade insatser med avsikt att förbättra Intressentpoolens nationella täckning.

Vi kan skicka skriftlig information till de som inte har någon e-postadress. 

Vi kan göra riktade insatser baserade på geografisk fördelning som ingång till forskningsstudier med specifika etiktillstånd.  

 

Vi kan skicka skriftlig information till de som inte har någon e-postadress. 

Vi kan göra riktade insatser med avsikt att uppnå en jämnare eller specifik geografisk fördelning bland de intressenter vi har dialog och samarbete med. 

Organisations-tillhörighet/ intressent-grupp

Vi kan anpassa budskap och information samt välja kommunikationskanaler för att på bästa möjliga sätt nå olika intressentgrupper.

 

 

Vi kan göra riktade insatser till olika intressentgrupper som ingång till forskningsstudier med specifika etiktillstånd.  Vi kan rikta oss till de som tillhör en intressentgrupp som är relevant för olika aktiviteter och samarbeten.

Samtidigt belastar vi inte medlemmar i Intressentpoolen med information som inte är relevant för dem.

Kontakt

Oskar Jonsson
Biträdande forskare
Tel. 072-711 24 25
oskar [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se (oskar[dot]jonsson[at]med[dot]lu[dot]se)