Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

RELOC-AGE Registerstudie

Bostadsval och hälsa hos den åldrande befolkningen i Sverige

Syftet med projektet Register RELOC-AGE är att öka kunskapen kring hur boendeaspekter och byte av boende påverkar aktivt och hälsosamt åldrande, både på kort och lång sikt. Exempel på frågeställningar är i vilken utsträckning boendemiljön förklarar och påverkar hälsa och välbefinnande. Påverkas dessa samband av ytterligare faktorer såsom kön, ålder och förändringar i civilstånd, till exempel förlust av en partner?

house.picture

Fem miljoner deltagare

Registerstudien omfattar cirka fem miljoner deltagare födda mellan 1908 och 1961 och deras partner (de sistnämnda oavsett ålder) från Registret över Totalbefolkningen i Sverige, med studieperioden mellan 1987 och 2021 (eller tills dödsfall eller flytt utomlands). Vi kommer att följa upp alla individer i studien upp till 35 år med hjälp av register. Från Statistikmyndigheten SCB och Socialstyrelsen hämtas data om boendemiljö, inklusive geokoder för bostadsadress, samt hälsa och välbefinnande. Uppgifterna analyseras med hjälp av statistiska metoder.

Om personuppgifterna i studien

Alla personuppgifter som behandlas kommer att vara pseudonymiserade. Detta innebär att uppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad person utan att kompletterande uppgifter används. Kodnycklarna förvaras separat hos Statistikmyndigheten SCB till 2024-03-31 för att möjliggöra uppdateringar med senare årgångar och kompletteringar av materialet. När projektet avslutats kommer data att arkiveras enligt gängse rutiner för arkivering av forskningsdata vid Lunds universitet. Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten, dnr. 2020-01369 och dnr. 2021-01124, med Lunds universitet som huvudman.

frågetecken. foto

Frågor

Om du har frågor om detta forskningsprojekt eller om du inte vill att dina uppgifter ska ingå i undersökningen, är du välkommen att kontakta:

Projektledare:

Giedre Gefenaite, docent och forskare, Aktivt och hälsosamt åldrande, Lunds universitet
giedre [dot] gefenaite [at] med [dot] lu [dot] se

 

Vetenskapligt huvudansvarig:

Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och äldrevård, Lunds universitet
susanne [dot] iwarsson [at] med [dot] lu [dot] se