Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Intressentpoolen - för dig med intresse av forskning om åldrande och hälsa

Intressenter från civilsamhället, näringslivet, offentlig sektor, media och akademin har gått med i nätverket – gör det du med!
 
Publik i alla åldrar i åhörarsal.
Foto: Lill Eriksson


Intressentpoolens syfte är att öka kvaliteten, relevansen och den praktiska användningen av forskningsresultat inom området åldrande och hälsa. 

Målet är att underlätta kommunikation och samverkan mellan akademin och det omgivande samhället.

Tillvägagångssättet är att erbjuda personer med intresse av forskning om åldrande och hälsa att registrera sig i ett nationellt personregister. Läs mer.

 

Intressentpoolens tre huvudändamål:

Intressentpoolen är en resurs för att:

 • Sprida information
  • Utskick av nyhetsbrev, informationsbrev och dylikt
  • Utskick av inbjudningar till evenemang och aktiviteter som populärvetenskapliga, branschspecifika och vetenskapliga konferenser, föredrag och seminarier
    
 • Utgöra en ingång till forskningsstudier
  • Möjligheter att anmäla intresse för att stå till förfogande som potentiell deltagare i etikprövade forskningsstudier 
  • Bidra till att informera personer som uppfyller kriterier för att delta i etikprövade forskningsstudier, om möjlighet att anmäla sitt intresse för att stå till förfogande som potentiell deltagare.
    
 • Involvera intressenter i forskning
  • Samspel mellan forskare och olika intressent- och målgrupper via CASE webbsida och sociala plattformar om relevanta frågor
  • Konsultation där intressenter bidrar med erfarenheter och ger synpunkter på planerade, pågående eller avslutade forskningsstudier
  • Dialog där intressenter och forskare utbyter tankar och resonerar kring forskning och samverkan om åldrande och hälsa
  • Samskapande där intressenter och forskare tillsammans planerar, genomför, analyserar, tillämpar och sprider kunskap om forskning om åldrande och hälsa

För vilka ändamål behandlas personuppgifter i Intressentpoolens tre huvudsakliga ändamål?

 

Så gör du för att gå med

Börja med att registrera dig. Att gå med i Intressentpoolen är helt kostnadsfritt och medför inga åtaganden för deltagande eller medverkan i forskning.

Fördelar med Intressentpoolen

Personer i Intressentpoolen får:

 • information om planerad, pågående och avslutad forskning
 • inbjudningar till evenemang och aktiviteter, och
 • årligt e-nyhetsbrev

Du behövs!

Med hjälp från dig och andra intressenter med olika erfarenheter av frågor som rör åldrande och hälsa, som privatpersoner, medlemmar i intresseorganisationer och/eller verksamma inom yrken och samhällssektorer med relevans för området kan forskare vid Lunds universitet:

 • Främja och upprätthålla en kommunikationskanal för meningsfullt samspel mellan forskare och andra samhällsaktörer
 • Utveckla och kvalitetssäkra forskning och samverkan om åldrande och hälsa
 • Inspireras till val av ämnen, inriktningar och studier inom forskning om åldrande och hälsa
 • Utveckla kommunikation, samverkan och praktisk användning av forskning om åldrande och hälsa tillsammans med civilsamhället, näringslivet, den offentliga sektorn och beslutsfattare
 • Erbjuda praktikplatser, examensarbeten, dialog och forskningssamarbeten om åldrande och hälsa

Tillsammans kan vi främja och upprätthålla en kommunikationskanal mellan forskare.

Här kan du läsa mer om universitetets perspektiv på forskningssamverkan.

Alla aktiviteter baseras på principer och praxis för god forskningssed. För specifika studier eller projekt för forskningsändamål finns det alltid erforderliga etiktillstånd. All rekrytering till forskningsstudier baseras på informerat samtycke.

Huvudman för Intressentpoolen är Lunds universitet. Registret etableras med finansiering från Familjen Kamprads Stiftelse (dnr 20210160).

Här kan du läsa mer om behandlingen av dina personuppgifter i Intressentpoolen.

Kontakt

Oskar Jonsson
Biträdande forskare
Tel. 072-711 24 25
oskar [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se (oskar[dot]jonsson[at]med[dot]lu[dot]se)