Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansats till kommunikation, samverkan och nyttiggörande

Den forskning om åldrande och hälsa som Intressentpoolen anknyter till är mycket bred och mångfacetterad, både när det gäller problemområden och tillvägagångssätt. 

Forskningen omfattar olika ansatser med en mängd olika metoder (till exempel frågeformulär, individuella djupintervjuer, gruppintervjuer, deltagande observation, användbarhetstester, analyser av dokument). I en del studier blandas ansatserna och de data som samlas in bearbetas såväl statistiskt som genom analyser av texter. 

En betydande del av forskningen genomförs i samverkan mellan forskare och intressenter. Detta innebär att de som engageras inte är traditionella studiedeltagare utan snarare ”medforskare” som ingår i partnerskap – tillsammans skapar vi kunskap, kompetens, implementering och innovation. Exempel på dialog-, diskussions- och debattmetoder som används i sådan forskning är seminarier, rådgivargrupper, användarforum, workshoppar, forskningscirklar och dialogcaféer. 

Intressentpoolen är ett redskap för att skapa långsiktiga relationer mellan forskare och intressenter. Målet att bidra till ökad forskningskvalitet, nya kunskaper och insikter om komplexa problem och nya lösningar. Även etiska överväganden är viktiga – vi kan se till att frågeställningar som finns bland marginaliserade grupper får ett större genomslag när forskning planeras, samt att olika intressenters kunskap, kompetens och levda erfarenheter integreras i forskningsprocesser. Dessutom kan vi rikta utskick mer träffsäkert för att inte belasta intressenter med ovidkommande information, samt hushålla med universitetets resurser. 

Mer information om forskningen

Mer information om kommunikation, samverkan och nyttiggörande

Kontakt

Oskar Jonsson
Biträdande forskare
Tel. 072-711 24 25
oskar [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se (oskar[dot]jonsson[at]med[dot]lu[dot]se)