Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Intervention RELOC-AGE

Bo kvar eller flytta?

Tjänsten På Rätt Plats erbjuder äldre personer stöd att fatta välinformerade beslut om sitt framtida boende oavsett om denne vill bo kvar eller flytta.

Illustration med bostäder, skog och människor
Illustrationer: Infravis

 

Boenderådgivning på webben

På Rätt Plats har utvecklats i samverkan med äldre personer, företrädare för kommuner och bostadssektorn. 

Tjänsten är utvecklad för att stödja äldre personer att reflektera kring sin nuvarande och framtida boendesituation och skaffa sig mer kunskap som kan underlätta välinformerade beslut. Det gäller såväl om personen tänker sig bo kvar i den nuvarande bostaden eller överväger en flytt. 

Det centrala med På Rätt Plats är att bostaden som plats är en utgångspunkt som skapar förutsättningar för det liv som den enskilda personen vill leva. 

På Rätt Plats består av tre delar. Fundera och Lära mera innehåller generell information på teman som handlar om bostaden och närområdet som utgångspunkt för aktiviteter och social gemenskap, tjänster och teknik som underlättar vardagen, anpassning av bostaden, olika typer av bostäder, flytta till ny bostad, ekonomi och juridik. Agera är en del av tjänsten som anpassas lokalt efter enskilda kommuner.

Projektets syfte

Syftet är att nyttiggöra forskningsresultat från forskningsprogrammet RELOC-AGE genom den webbaserade boenderådgivningstjänsten På Rätt Plats. Projektet sker i samverkan med aktörer från offentlig, ideell och privat sektor i två svenska kommuner. Projektet syftar också till att synliggöra faktorer som underlättar eller försvårar implementering av På Rätt Plats.

Testas i kommuner

Under 2024–2026 genomförs delprojektet ”Nyttiggörande av boende- och hälsoforskning för ett aktivt och hälsosamt åldrade: Implementering av webbaserad boenderådgivning i samverkan mellan akademi, kommun, företag och äldre personer”. 

Vid implementeringen samverkar vi med kommuner för att anpassa lokalt innehåll om offentliga och privata tjänster. Under 2024–2026 testas På Rätt Plats i Östersund och Härnösands kommuner. Baserat på de kunskaper som genereras under det projektet planerar vi att inkludera fler kommuner.  
 

Fakta om Intervention RELOC-AGE

Projektledare och ansvarig vid Lunds universitet: %20magnus [dot] zingmark [at] umu [dot] se (Magnus Zingmark), PhD

Programperiod: 2024-2026 

Forskningsämne: Boende, åldrande och hälsa

Finansiärer: Forte, Formas, LU Innovation och Ribbingska Minnesfonden

Samtliga studier inom programmet är godkända av Etikprövningsmyndigheten