Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad händer i projektet?

Under 2021 tackade sammanlagt 1964 personer ja till att delta i RELOC-AGE. Medelåldern var 69 år, 55% av deltagarna var kvinnor och 65% var pensionerade. Samtliga deltagare följer vi nu över tid med olika forskningsmetoder. 

 

flyttlåda
Foto: Karolina Grabowska från Pexels.
  • Under 2022 påbörjar vi en intervjustudie där vi vänder oss till personer som har flyttat. 
  • Enkätuppföljning -  alla som deltog 2021 kommer att få information med början i april 2022.
  • Uppföljande datainsamlingar med liknande webbenkät som 2021 och 2022 sker 2024 och 2026. 
  • Under 2023 genomför vi en så kallad Discrete Choice studie. Den delstudien handlar om hur deltagare i RELOC-AGE värderar olika egenskaper i boendet. 

För att minska antalet frågor som ställs direkt till deltagarna i projektet samlas även data in via register. Från Statistikmyndigheten SCB och Socialstyrelsen hämtas data om boendemiljö, inklusive geokoder för bostadsadress, och hälsa.

Webbaserad tjänst: "På rätt plats"

Forskarna har utvecklat en webbaserad tjänst för boenderådgivning – "På rätt plats". Tjänsten har tagits fram i samarbete med äldre personer och bostadsaktörer med målet att ge stöd åt äldre i att planera för sitt framtida boende. Kunskap från studierna i RELOC-AGE kommer att användas för fortsatt utveckling av tjänsten. Under mars 2022 sker det första testet av På Rätt Plats i Östersunds kommun.