Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad händer i projektet?

Under 2021 tackade 1964 personer ja till att delta i enkät och intervjustudien i RELOC-AGE. Medelåldern var 69 år, 55% av deltagarna var kvinnor och 65% var pensionerade. Samtliga deltagare följer vi över tid med olika forskningsmetoder.

många hus. foto
  • Under 2022 har en intervjustudie påbörjats för att undersöka erfarenheter av att flytta.  
  • Under 2022 genomfördes vi även den första uppföljningen i enkätstudien. Av de som deltog 2021 medverkade 77% i uppföljningen efter ett år. Data analyseras nu utifrån projektets frågeställningar för att senare publiceras. Det handlar bland annat om vilka faktorer som tycks bidra till beslut att flytta eller bo kvar samt hur deltagarna värderar olika egenskaper i boendet inför en flytt.
  • Uppföljande datainsamlingar i enkätstudien sker 2024 och 2026. 

För att minska antalet frågor som ställs direkt till deltagarna i projektet samlas även data in via register. Från Statistikmyndigheten SCB och Socialstyrelsen hämtas data om boendemiljö, inklusive geokoder för bostadsadress, och hälsa.
 

 

ett hus i en by. foto

Webbaserad tjänst: "På rätt plats"

"På rätt plats" är en webbaserad tjänst för boenderådgivning som har utvecklats i samarbete med äldre personer och bostadsaktörer. Målet att ge stöd åt äldre i att planera för sitt framtida boende. Kunskap från studierna i RELOC-AGE kommer att användas för fortsatt utveckling av tjänsten.

Under 2022 studerade vi "På rätt plats" utifrån tjänstens användbarhet. Med hjälp av denna kunskap uppdateras "På Rätt Plats" i början av 2023. Tester i två svenska kommuner planeras under 2023.