Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsprojektet Intervention RELOC-AGE

De studier som hittills har genomförts har gett kunskap om vad äldre personer tycker om På Rätt Plats och hur tjänstens design och innehåll kan förbättras. Baserat på denna kunskap har På Rätt Plats färdigställts för tester i två svenska kommuner med början 2024.

Införandet i Östersund och Härnösands kommuner sker i nära samverkan med företrädare för kommunen, representanter för intresseorganisationer och lokala företag. 

Den kunskap som genereras i projektet dokumenteras i en ”impact story” för att synliggöra faktorer som underlättar eller försvårar implementering. 

Den kunskap som genereras genom samverkan mellan projektets parter har stor betydelse för fortsatt uppskalning och implementering av På Rätt Plats i svenska kommuner.

I tillägg till ny kunskap som tas fram genom forskning om På Rätt Plats i samband med införandet i svenska kommuner, kommer kunskap som genereras i Register RELOC-AGE och Prospective RELOC-AGE fortlöpande att användas för fortsatt utveckling av På Rätt Plats.