Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information till deltagare i studie inom RELOC-AGE

Enkät- och intervjustudie

En enkät- och intervjustudie inom forskningsprojektet RELOC-AGE ska ge svar på frågor om hur personer som är 55 år och äldre ser på sin bostadssituation.

Forskare vid forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet genomför en enkät- och intervjustudie inom forskningsprojektet RELOC-AGE. Den första enkäten och de första intervjuerna genomfördes 2021.

Du som deltog kommer att få en inbjudan att besvara en ny enkät under 2022 och 2023. Enkäten tar cirka 20 minuter att besvara.

Under våren 2022 kommer vi även att kontakta personer som har flyttat och fråga om de kan delta i en intervju om upplevelsen av att ha flyttat. Uppgifter om vilka personer som har flyttat får vi genom Skatteverket. 

 

Frågor och svar om att delta i studien

 

Vem kan delta?

Rekryteringen av deltagare avslutades i december 2021. 

Deltagare i studien är personer som är 55 år eller äldre och 2021 stod i bostadskö hos Karlshamnsbostäder eller ÖrebroBostäder, samt personer som anmält intresse för en bostad hos Riksbyggen, och hade anmält ditt intresse att delta i RELOC-AGE.

Inbjudan till en uppföljande enkät skickas ut under 2022. Inbjudan skickas som ett brev tillsammans med en kod som du behöver ange för att svara på enkäten. I brevet finns även detaljerad information om vad det innebär att delta i forskningen.

Vill du inte delta längre?

Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Kontakta projektledare Magnus Zingmark via e-post: magnus [dot] zingmark [at] med [dot] lu [dot] se, eller telefon 0703211187

Vad är det för typ av studie?

Det är en enkät- och intervjustudie. Deltagarna besvarar webbenkäter och ett urval blir kontaktade för intervjuer på telefon. Studien pågår under två år. Den första datainsamlingen görs våren 2021 för att upprepas vid samma tid 2022 och 2023. 

Vad är det för frågor som ställs?

Frågorna handlar om hur bostaden och en eventuell flytt påverkar möjligheten till att leva aktivt och hälsosamt. Webbenkäten har olika svarsalternativ som du som deltagare väljer mellan. Ett urval blir kontaktade för en uppföljande intervju på telefon. 

Hur kommer resultaten att användas?

Resultaten kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter. Enskilda svar delas inte med Riksbyggen, ÖrebroBostäder eller Karlshamnsbostäder, utan redovisas anonymt på gruppnivå. 

Varför ska jag delta i studien?

Svaren kommer att bidra till ökad kunskap om hur 55-plussare resonerar kring sin bostadssituation. Kunskapen kommer att användas i utvecklingen av en webbaserad tjänst för boenderådgivning. Resultaten kan även användas i det fortsatta arbetet med att utveckla en bostadspolitik som hjälper äldre personer att åldras på ett aktivt och hälsosamt sätt.
 

Fakta om RELOC-AGE

Kontaktperson och ansvarig vid Lunds universitet: Susanne Iwarsson, professor och koordinator för CASE

Projektmedlemmar: Susanne Iwarsson, Magnus Zingmark, Marianne Granbom, Giedre Gefenaite, Frida Nordeström, Taina Rantanen, Jonas Björk, Björn Slaug, Steven Schmidt

Projektperiod: 2020-2023

Forskningsämne: Bostäder och hälsa

Finansiärer: Vetenskapsrådet och Forte

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (dnr: 2020-03457)

Kontakt

Susanne Iwarsson
Professor och koordinator
+46 46 222 19 40
susanne [dot] iwarsson [at] med [dot] lu [dot] se