Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information till deltagare i studie inom RELOC-AGE

Enkät- och intervjustudie

Forskningsprojektet RELOC-AGE ska ge svar på frågor om hur personer som är 55 år och äldre ser på sin bostadssituation.

 
Forskare vid forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet påbörjade RELOC-AGE under 2021 genom en enkät- och intervjustudie. Du som deltog 2022 kommer att få en inbjudan att besvara en ny enkät under 2024.
Enkäten tar cirka 30 minuter att besvara.

Länkar till enkäterna

Börja med att svara på frågorna i uppföljningsenkät RELOC-AGE, besvara därefter undersökningen med fokus på boendealternativ.

Uppföljningsenkät RELOC-AGE 

Logga in med det användarnamn och lösenord, som du har fått med posten.

Undersökning med fokus på boendealternativ

Logga in med det användarnamn och lösenord, som du har fått med posten.

 

Frågor och svar om deltagande i studien

Vem kan delta?

Rekryteringen av deltagare avslutades i december 2021. 

Deltagare i studien är personer som är 55 år eller äldre och 2021 stod i bostadskö hos Karlshamnsbostäder eller ÖrebroBostäder, samt personer som anmält intresse för en bostad hos Riksbyggen, och hade anmält ditt intresse att delta i RELOC-AGE.

Inbjudan till en första uppföljande enkät skickades ut under 2022. Inbjudan skickas som ett brev tillsammans med en kod som du behöver ange för att svara på enkäten. I brevet finns även detaljerad information om vad det innebär att delta i forskningen.

Vad är det för typ av studie?

Det är en enkät- och intervjustudie. Deltagarna besvarar webbenkäter och ett urval blir kontaktade för intervjuer på telefon. Studien pågår under tre år. Den första datainsamlingen görs våren 2021 för att upprepas 2022 och 2024.

Vad är det för frågor som ställs?

Frågorna handlar om hur bostaden och en eventuell flytt påverkar möjligheten till att leva aktivt och hälsosamt. Webbenkäten har olika svarsalternativ som du som deltagare väljer mellan. Ett urval blir kontaktade för en uppföljande intervju på telefon. 

Hur kommer resultaten att användas?

Resultaten kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter. Enskilda svar delas inte med Riksbyggen, ÖrebroBostäder eller Karlshamnsbostäder, utan redovisas anonymt på gruppnivå. 

Varför ska jag delta i studien?

Svaren kommer att bidra till ökad kunskap om hur 55-plussare resonerar kring sin bostadssituation. Kunskapen kommer att användas i utvecklingen av en webbaserad tjänst för boenderådgivning. Resultaten kan även användas i det fortsatta arbetet med att utveckla en bostadspolitik som hjälper äldre personer att åldras på ett aktivt och hälsosamt sätt.
 

Fakta om RELOC-AGE

Kontaktperson och ansvarig vid Lunds universitet: Susanne Iwarsson, professor 

Projektledare: Giedre Gefenaite, Marianne Kylberg, Magnus Zingmark.

Programperiod: 2020-2027

Forskningsämne: Boende, åldrande och hälsa

Finansiärer: Vetenskapsrådet, Forte och Ribbingska Minnesfonden

Samtliga studier inom programmet är godkända av Etikprövningsmyndigheten

Kontakt

Susanne Iwarsson
Professor och koordinator
+46 46 222 19 40
susanne [dot] iwarsson [at] med [dot] lu [dot] se (susanne[dot]iwarsson[at]med[dot]lu[dot]se)