Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Behandling av personuppgifter i Intressentpoolen

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet och kontaktperson är Oskar Jonsson, biträdande forskare, oskar [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se (oskar[dot]jonsson[at]med[dot]lu[dot]se), tel. 072-711 24 25. Dataskyddsombudet vid Lunds universitet nås per e-post: dataskyddsombud [at] lu [dot] se (dataskyddsombud[at]lu[dot]se)
 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Lunds universitet behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss för att kunna administrera Intressentpoolen och skicka information till dig. Ju fler uppgifter du lämnar, desto mer relevant information kan vi skicka till dig. Du väljer dock själva vilka uppgifter du vill lämna utöver att vi behöver kontaktuppgifter för att kunna nå dig. Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifterna är att fullgöra det avtal som du ingår med Lunds universitet när du registrerar dig i Intressentpoolen.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att behålla och utveckla kontakten med personer i Intressentpoolen och kommunicera med dem via utskick och inbjudningar till relevanta evenemang och aktiviteter.

Ändamålet med att behandla personuppgifter för Intressentpoolen är att kommunicera och samverka kring forskning om åldrande och hälsa genom att underlätta 1) spridning av information, 2) ingångar till forskningsstudier med specifika etiktillstånd och 3) involvering av intressenter i forskning. 

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), dataskyddslagen 2018:218 och annan relevant lagstiftning.

Till mer information om behandling av personuppgifter vid Lunds universitet
 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du registrerar dig anger du namn, e-postadress, telefon/mobilnummer, kön, födelseår, postadress och organisationstillhörighet, samt vilket/vilka syfte/n som ska gälla just för dig i registret. Du behöver lämna vissa av dessa uppgifter för att gå med i Intressentpoolen.

Dessutom kommer uppgifter om datum för registrering och uppdateringar att samlas i personregistret. 

Utskick

Uppgifter i personregistret används för att skicka personliga meddelanden, nyhetsbrev och inbjudningar. Du kan lämna Intressentpoolen när du vill. Om du inte vill ha några utskick alls, kontakta forskningsadministratören via e-postadressen case [at] med [dot] lu [dot] se (case[at]med[dot]lu[dot]se).
 

Vem behandlar dina personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas endast av personal vid Lunds universitet som administrerar registret och verkställer utskicken.

Dina uppgifter sparas i ett personregister vid Lunds universitet. Dina personuppgifter kommer att samlas in via SUNET Survey (universitetets upphandlade enkätverktyg) och lagras i LUSEC (medicinska fakultetens säkra tjänst för lagring, arkivering, hantering och analys av data). 

Personuppgifterna sparas så länge du vill vara en del av Intressentpoolen. Du får vid varje utskick möjligheten att avregistrera dig.

Universitetet är en statlig myndighet vilket innebär att vi i vissa fall på begäran enligt offentlighetsprincipen kan vara skyldiga att lämna ut information ur personregistret.


Ytterligare behandling för statistiska ändamål

Vi behandlar även personuppgifterna för att göra statistiska sammanställningar på sammanräknad nivå där uppgifterna inte kan kopplas till personer.


Dina rättigheter

Du kan närsomhelst få tillgång till, ändra eller radera dina personuppgifter i registret och dina val av vilka utskick du vill ha genom att kontakta forskningsadministratören via e-postadressen case [at] med [dot] lu [dot] se (case[at]med[dot]lu[dot]se), eller tel. 046-222 18 73.

Rätt att få information om personuppgifter

Om du önskar få information om vilka personuppgifter som behandlas i personregistret, kontakta forskningsadministratören via e-postadressen case [at] med [dot] lu [dot] se (case[at]med[dot]lu[dot]se). Gäller det begäran om registerutdrag, vänligen kontakta dataskyddsombudet via e-postadressen dataskyddsombud [at] lu [dot] se (dataskyddsombud[at]lu[dot]se).

Rätt att begära rättelse

Om du anser att några av de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga kan du vända dig till forskningsadministratören via e-postadressen case [at] med [dot] lu [dot] se (case[at]med[dot]lu[dot]se) för att få dem rättade. Du kan närsomhelst lämna klagomål på hur dina personuppgifter används. Information om hur du går till väga finns på lu.se/integritet.

Rätt att lämna Intressentpoolen

Du är med i Intressentpoolen tills du själv väljer att utträda. Du kan närsomhelst avregistrera dig genom att kontakta forskningsadministratören via e-postadressen case [at] med [dot] lu [dot] se (case[at]med[dot]lu[dot]se), eller tel. 046-222 18 73. Dina uppgifter raderas då helt från personregistret och kommer inte att användas för framtida utskick eller statistikhantering.


Frågor om personuppgifter

Om du har frågor eller synpunkter som rör behandling av personuppgifter vid Lunds universitet ska du kontakta dataskyddsombudet via e-postadressen dataskyddsombud [at] lu [dot] se (dataskyddsombud[at]lu[dot]se)

Postadress:
Lunds universitet
Dataskyddsombud
Box 188
221 00 Lund

Telefon: 046-222 00 00

Mer information om hur Lunds universitet behandlar personuppgifter hittar du här.

Om du har klagomål på hur Lunds universitet behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten via länken nedan:
Integritetsskyddsmyndigheten/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/

Kontakt

Oskar Jonsson
Biträdande forskare
Tel. 072-711 24 25
oskar [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se (oskar[dot]jonsson[at]med[dot]lu[dot]se)