Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Enkät- och intervjustudie RELOC-AGE

I enkät- och intervjustudien, som utgör ett av tre projekt inom forskningsprogrammet RELOC-AGE, är syftet att undersöka hur personer över 55 år resonerar kring att flytta till en annan bostad. Deltagarna följs under minst sex år genom flera enkätutskick, samt uppföljande intervjuer för att undersöka boendets betydelse för ett aktivt och hälsosamt åldrande.

Deltagarna i enkätstudien hade vid projektets början anmält intresse för en annan bostad hos någon av våra samarbetspartners inom bostadssektorn. Vid första tillfället (år 2021) besvarade nästan 2 000 deltagare en enkät med frågor som rör
tankar om att flytta till en annan bostad. 

Ett år senare besvarade 77 procent av dem en uppföljande enkät. Frågorna i enkäterna tar bland annat upp olika anledningar till att man väljer att flytta eller bo kvar, vilka krav eller önskemål man har på en annan bostad, det närliggande området, tillgång till kollektivtrafik och samhällsservice. Utöver frågor om bostaden besvarade deltagarna frågor som rör deras hälsa och möjlighet till ett aktivt åldrande. 

Dessutom har individuella djupintervjuer genomförts med ett urval av personer som sedan juni 2022 flyttat till en annan bostad. Syftet med intervjuerna var att fördjupa förståelsen för hur man resonerat inför och efter flytten, och upplevelser av hur bytet av bostad inverkat på möjligheterna till ett aktivt och hälsosamt åldrande.

Illustration av bostad, hushåll och rollator
Illustration: Infravis

Resultat presenteras för deltagare

Den 8 maj 2024 presenterade de forskare som arbetar i forskningsprojektet sina resultat från de två enkäter som hittills har besvarats, för deltagarna i ett webbinar. De berättade också om individuella djupintervjuer kring erfarenheter av att ha flyttat till en annan bostad som genomförts med ett urval av deltagare som flyttat under projektets gång. Därefter besvarades frågor från deltagarna. Webbinariet spelades in och publicerades här under perioden 14 maj - 26 maj 2024.

Här kan du ta del av presentationerna på webbinariet.

Ny uppföljande enkät 

I början av juni 2024 kommer de som besvarade 2022 års enkät att återigen tillfrågas om att besvara en uppföljande enkät. Vi som forskare är oerhört glada och stolta över det stora engagemang de som deltar i projektet visar. Den höga svarsfrekvensen vid uppföljningen 2022 är ett tydligt bevis på att projektet uppfattas som viktigt och relevant. Vi ser nu fram emot att få ta del av de data som kommer att samlas in under 2024. Detta ger oss en unik möjlighet att följa hur personer över 55 år resonerar kring att byta bostad och eventuellt flytta för att möjliggöra ett aktivt och hälsosamt åldrande.

Fakta om Enkät- och intervjustudien i forskningsprogrammet RELOC-AGE

Projektledare och ansvarig vid Lunds universitet: Marianne Kylberg
Programperiod: 2024-2026
Forskningsämne: Boende, åldrande och hälsa
Finansiärer: Forte, Vetenskapsrådet och Ribbingska minnesfonden

Samtliga studier inom programmet är godkända av
Etikprövningsmyndigheten