Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om CASE

Kök
Foto: Johan Bävman

Stödjande miljöer för en åldrande befolkning
Centre of Ageing and Supportive Environments (CASE) bildades 2007 och är ett forskningscentrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola.

Fyra fakulteter samverkar
CASE består av forskargrupper från juridiska, medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola (LTH). Centret leds av en styrgrupp och har ett brukarråd knutet till sig.

Tvärvetenskaplig forskning
Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet, mobilitet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder.

Målgrupper och miljöer
CASE:s forskning adresserar individer, grupper eller den åldrande befolkningen i stort. Studierna rör situationen för både friska, aktiva seniorer och personer som åldras med kronisk sjukdom och funktionsnedsättningar.

Baka
Foto: Johan Bävman

Vardagsaktiviter är centralt
De arenor där äldre utför sina vardagsaktiviteter är centrala för CASE. Till exempel boendet med dess närmaste omgivningar och trafikmiljöer. Eller boendet som arena för vård och omsorg. Även sociala och kulturella aspekter studeras. Studier om attityder till åldrande utgör ett växande forskningstema.

Kunskapsanvändarna i centrum
Förutom forskarna är även kunskapsanvändarna aktivt engagerade i arbetet inom CASE. Det handlar om äldre och deras organisationer, personal inom vård och omsorg samt samhällsplanering, politiker, representanter för näringslivet med flera. Målet är att forskningsresultaten ska få direkt betydelse för äldres vardagsliv, på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Forskning om och med brukarmedverkan
Forskning om, och genomförande av, tillämpade forskningsresultat i praktisk verksamhet är en viktig del av vårt arbete. Forskning om och med brukarmedverkan utgör ett prioriterat tema. Till exempel inom forskningsprogrammet UserAge.

Studenter
Foto: Most Photos

Utbildar framtidens forskare
CASE är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö där framtidens forskare fostras. Forskarna erbjuds den träning som krävs för att kunna utveckla och omsätta forskningsbaserade, praktiska strategier till stödjande miljöer för mobilitet, delaktighet, aktivitet och hälsa inom olika samhällssektorer.

Nationell forskarskola om åldrande och hälsa
CASE är också ansvarig för den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) som koordinerar utbildning på forskarnivå och postdoktorsnivå. CASE utgör dessutom en av fyra partners i den internationella sommarskolan ISSA.

10-årsjubileum som Forte-centrum
Under perioden 2007-2016 finansierades CASE av forskningsrådet Forte. Samtliga uppsatta mål uppfylldes, vilket firades med ett 10-årsjubileum i oktober 2016. Se presentation med sammanfattning av verksamheten 2007-2016:
Ten years with CASE (pdf 2,1 MB)

Sidansvarig:

Är du intresserad?

CASE välkomnar nya samarbetspartners. Målet är att bygga upp en samverkanstruktur i södra Sverige för förnyelse och förstärkning av forskningen om äldre och åldrande. Såväl inom Lunds universitet som vid andra lärosäten i regionen. Även andra samhällsaktörer och kunskapsanvändare inbjuds att medverka i CASE:s verksamhet och nätverk.

Kontakt:
Susanne Iwarsson
Professor, koordinator
Tel: 046-222 1940
Epost: Susanne [dot] Iwarsson [at] med [dot] lu [dot] se

Ingrid Hilborn
Forskningsadministratör
Tel: 046-222 1873
Mobil: 0730-81 57 88
Epost: ingrid [dot] hilborn [at] med [dot] lu [dot] se