Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om CASE

CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) är en stark forskningsmiljö inom åldrande och hälsa vid Lunds universitet.

 

En äldre man klappar en hund i sitt hem. Foto.
Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i centrum för forskningen.


CASE är ett forskningscentrum som utvecklar kunskap om åldrande och hälsa. Stödjande miljöer för den åldrande befolkningen står i fokus.

Forskningscentrumet består av forskningsmiljöer från juridiska, medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteterna samt Lunds tekniska högskola (LTH). Centret leds av en styrgrupp och har ett brukarråd knutet till sig.

Tvärvetenskaplig forskning

Forskningen är tvärvetenskaplig och undersöker människors delaktighet, välbefinnande och hälsa i Sverige och internationellt. 

CASE forskning berör individer, grupper och den åldrande befolkningen i stort. Våra studier inkluderar såväl friska och aktiva individer som personer som åldras med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar eller annan utsatthet.

Människan i centrum

Vi är särskilt intresserade av att studera frågor som rör åldrandet i vardagliga sammanhang. Det kan handla om boende, teknik, trafikmiljö och vård och omsorg. Studier om attityder till åldrande och samverkan är växande forskningsområden.

CASE sätter människan i centrum för forskningen och samarbetar med privatpersoner, pensionärsorganisationer, politiker samt personal inom vård och omsorg, samhällsplanering och näringsliv. 

Framtidens forskare

CASE utbildar framtidens forskare inom området åldrande och stödjande miljöer. Våra doktorander lär sig omsätta forskningsbaserade strategier till praktiska lösningar för ökad delaktighet, välbefinnande och hälsa.

Forskningscentrumet ansvarar också för den nationella forskarskolan SWEAH om åldrande och hälsa som koordineras av Lunds universitet. 
 

en man.foto

Steven Schmidt

Docent, koordinator
046-222 19 83
steven [dot] schmidt [at] med [dot] lu [dot] se