Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

RELOC-AGE

Flytta eller bo kvar – vilken betydelse har bostaden för aktivt och hälsosamt åldrande?

Forskningsprogrammet RELOC-AGE syftar till att ge en större förståelse för vad som avgör hur människor väljer att bo när de åldras.

RELOC-AGE ska ge ny kunskap om vad bostaden och flyttningar har för betydelse för aktivt och hälsosamt åldrande. Programmet syftar även till att ta fram en webbaserad tjänst som ska ge äldre personer stöd att fatta välinformerade beslut om sitt framtida boende. Tre delprojekt ingår i programmet som genomförs vid forskningscentrumet CASE.

 

flytta
  • Stor registerstudie

En stor registerstudie förväntas ge svar på hur bostadsmiljön och bostadsbyte påverkar människors hälsa. 

  • Enkät- och intervjustudie

I denna delstudie rekryterades deltagare genom samverkan med de allmännyttiga bostadsbolagen Karlshamnsbostäder och ÖrebroBostäder samt det medlemsägda bostadsföretaget Riksbyggen. Deltagarna i studien besvarar frågor om sin bostadssituation, om de planerar att flytta eller redan har gjort det, samt hur de ser på sin hälsa och möjlighet till att åldras aktivt. Studien påbörjades 2021 och deltagarna följs över tid, den första uppföljningen genomfördes 2022.

  • Webbaserad tjänst

Forskarna har utvecklat en webbaserad tjänst för boenderådgivning – "På rätt plats". Tjänsten har tagits fram i samarbete med äldre personer och bostadsaktörer med målet att ge stöd åt äldre i att planera för sitt framtida boende. Kunskap från studierna i RELOC-AGE kommer att användas för fortsatt utveckling av tjänsten och tester i två kommuner.

Fakta om RELOC-AGE

Kontaktperson och ansvarig vid Lunds universitet: Susanne Iwarsson, professor 

Projektledare: Giedre Gefenaite, Marianne Kylberg, Magnus Zingmark.

Programperiod: 2020-2027

Forskningsämne: Boende, åldrande och hälsa

Finansiärer: Vetenskapsrådet, Forte och Ribbingska Minnesfonden

Samtliga studier inom programmet är godkända av Etikprövningsmyndigheten

Frågor

Om du har frågor om detta forskningsprojekt eller om du inte vill att dina uppgifter ska ingå i undersökningen, är du välkommen att kontakta:
Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och äldrevård, Lunds universitet
susanne [dot] iwarsson [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-2221940