Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LivE-COVID-19/del I

Hur kan boendemiljöer påverka konsekvenserna av långvarig social isolering under COVID-19-pandemin?

Syftet med projektet LivE-COVID-19 är att öka kunskapen kring hur COVID-19 och pandemin påverkar samband mellan boendemiljön och hälsa och välbefinnande. Exempel på frågeställningar är i vilken utsträckning boendemiljön förklarar och påverkar hälsa och välbefinnande före och under (och, så småningom, efter) COVID-19-pandemin. Påverkas dessa samband, bland annat, av ytterligare faktorer såsom flyttmönster, kön, ålder, socioekonomi och förändringar i civilstånd, till exempel förlust av en partner?

hus. stiliserade. foto

LivE-COVID-19/del I registerstudien är baserad på Register RELOC-AGE och omfattar cirka fem miljoner deltagare födda mellan 1908 och 1961 och deras partner (de sistnämnda oavsett ålder) från Registret över Totalbefolkningen i Sverige, med studieperioden mellan 1987 och 2021 (eller tills dödsfall eller flytt utomlands).

Longitudinell studie

Vi kommer att följa upp alla individer i studien upp till 35 år med hjälp av register. Från Statistikmyndigheten SCB, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Svenska Intensivvårdsregistret hämtas data om boendemiljö, inklusive geokoder för bostadsadress, samt hälsa och välbefinnande. Uppgifterna analyseras med hjälp av statistiska metoder. Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten, dnr. 2020-01369 och dnr. 2021-01124, med Lunds universitet som huvudman.

Om personuppgifter

Alla personuppgifter som behandlas kommer att vara pseudonymiserade. Detta innebär att uppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad person utan att kompletterande uppgifter används. Kodnycklarna förvaras separat hos Statistikmyndigheten SCB till 2024-03-31 för att möjliggöra uppdateringar med senare årgångar och kompletteringar av materialet. När projektet avslutats kommer data att arkiveras enligt gängse rutiner för arkivering av forskningsdata vid Lunds universitet.

frågetecken. foto

Frågor

Om du har frågor om detta forskningsprojekt eller om du inte vill att dina uppgifter ska ingå i undersökningen, är du välkommen att kontakta:

Giedre Gefenaite, forskare i folkhälsoepidemiologi Lunds universitet
giedre [dot] gefenaite [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: 0462221940

Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och äldrevård Lunds universitet
susanne [dot] iwarsson [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: 0462221940