Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samverka med CASE

Forskningscentrumet CASE samverkar med aktörer inom och utanför akademin under forskningsprocessen. Ett intressentråd är knutet till verksamheten och forskare vid CASE ansvarar för ett av Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ.

Tre äldre personer vid en busshållsplats. Foto.

CASE sätter människan i centrum för forskningen om åldrande, hälsa och stödjande miljöer. Forskningen ska vara relevant för olika kategorier av kunskapsanvändare och därför samverkar vi med olika aktörer i samhället.

Forskningscentrumet har ett intressentråd knutet till sig som bidrar med idéer till olika forskningsprojekt. Personerna i rådet har en koppling till de frågor som forskningen berör.

Mer information om intressentrådet

CASE ansvarar för universitetets tematiska samverkansinitiativ Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen.  Ett tematiskt samverkansinitiativ är en mötesplats för kunskap inom ett preciserat problemområde. 

Mer information om det tematiska samverkansinitiativet

CASE söker ständigt nya samarbetsparter. Målet är att bygga upp en samverkansstruktur som kan bidra till att stärka forskningen om stödjande miljöer för den åldrande befolkningen. 

Vi är intresserade av att samarbeta med fler forskare inom Lunds universitet och vid andra lärosäten. Samhällsaktörer och kunskapsanvändare med intresse för åldrande och hälsa är välkomna att ta kontakt. 

 

en man.foto

Steven Schmidt

Docent, koordinator
046-222 19 83
steven [dot] schmidt [at] med [dot] lu [dot] se

Porträttbild på ordföranden för CASE brukarråd.

Stig Ålund

Intressentrådets ordförande
072-522 99 04
stig [dot] ake [dot] alund [at] gmail [dot] com