Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Styrgrupp

Forskningscentrumet CASE leds av en styrgrupp med ledamöter från juridiska, medicinska, samhällsvetenskapliga fakulteterna samt Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Styrgruppen ska se till att CASE vidareutvecklas som ett starkt och uthålligt centrum för forskning om åldrande och stödjande miljöer vid Lunds universitet. Styrgruppen samarbetar med det intressentråd som är knutet till CASE. 

CASE styrgrupp beslutar om anslutning av ytterligare forskningsmiljöer och forskare vid Lunds universitet. Styrgruppen ansvarar även för centrumets budget.

Styrgruppen utses av Medicinska fakultetsstyrelsen efter samråd med dekanerna vid de medverkande fakulteterna.

Ledamöter 2024-2026

Steven Schmidt, koordinator, docent vid Medicinska fakulteten

Susanne Frennert, universitetslektor och docent vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)

Marianne Granbom, biträdande universitetslektor och docent vid Medicinska fakulteten

Håkan Jönson, professor vid Socialhögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Yana Litins'ka, universitetslektor vid Juridiska fakulteten

 

Studentrepresentant

Jens Offerman, doktorand vid Medicinska fakulteten