Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningscentrumet CASE leds av en styrgrupp med ledamöter från juridiska, medicinska, samhällsvetenskapliga fakulteterna samt Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Styrgruppen ska se till att CASE vidareutvecklas som ett starkt och uthålligt centrum för forskning om åldrande och stödjande miljöer vid Lunds universitet. Styrgruppen samarbetar med det brukarråd som är knutet till CASE. 

CASE styrgrupp beslutar om anslutning av ytterligare forskningsmiljöer och forskare vid Lunds universitet. Styrgruppen ansvarar även för centrumets budget.

Styrgruppen utses av Medicinska fakultetsstyrelsen efter samråd med dekanerna vid de medverkande fakulteterna.

Ledamöter 2021-2023

Susanne Iwarsson, sammankallande, professor vid Medicinska fakulteten

Agneta Malmgren Fänge, universitetslektor och docent vid Medicinska fakulteten

Håkan Jönson, professor vid Socialhögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Per-Olof Hedvall, universitetslektor och docent vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)

Martina Axmin, postdoktor vid Juridiska fakulteten

Joakim Frögren, doktorand vid Medicinska fakulteten