Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Styrgrupp

Ledamöter
Susanne Iwarsson (Ordförande)
Agneta Malmgren Fänge (Medicinska fakulteten)       
Håkan Jönson (Samhällsvetenskapliga fakulteten)       
Per-Olof Hedvall (Lunds Tekniska Högskola)
Titti Mattsson (Juridiska fakulteten)
Joakim Frögren (doktorandrepresentant)

För att fullgöra sitt uppdrag kan styrgruppen varaktigt eller tillfälligt adjungera ytterligare ledamöter.

Styrgruppen ansvarar för att:

  • CASE bibehålls och vidareutvecklas som ett starkt och uthålligt internationellt varumärke för forskning om åldrande och stödjande miljöer vid Lunds universitet.
  • formulera vision och uppdrag för CASE samt utveckla former för anslutning och stöd till anslutna forskare och gemensamma aktiviteter.
  • besluta om anslutning av ytterligare forskargrupper och enskilda forskare inom de medverkande fakulteterna.
  • upprätta en nationellt samordnande funktion inom nätverkets profilområden.
  • ansöka om de former av för CASE relevanta bidrag för samverkan etcetera som kungjorts av Lunds universitet centralt och av medverkande fakulteter.
  • stimulera anslutna forskare till att lägga in budgetposter som kan bidra till centrumets basfunktioner i ansökningar om extern projektfinansiering.  
  • upprätta en årlig budget för centrumets basfunktioner.

Styrgruppens sammansättning
CASE ska ledas av en styrgrupp med sex ledamöter inklusive ordföranden. Styrgruppen består av en ledamot från vardera juridiska, medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt från Lunds Tekniska Högskola.

Samråd med dekanerna
Ordförande och ledamöter i styrgruppen för CASE utses av Medicinska fakultetsstyrelsen efter samråd med dekanerna för de medverkande fakulteterna. Ledamot som är forskarstuderande utses enligt den ordning som stadgas i Studentkårsförordningen.

Mandatperiod
Ordföranden ska tillika vara koordinator för centrumet. Koordinatorn ska vara disputerad. Mandatperioden ska i normalfallet vara tre år med undantag för studeranderepresentanten.

Ledamöterna utses efter förslag från respektive fakulteter. En ledamot ska vara forskarstuderande (ännu ej utsedd). Medicinska fakulteten fungerar som värdinstitution.

Samråd med brukarråd
Styrgruppen ska kontinuerligt samråda med det brukarråd som finns etablerat vid CASE. Till exempel genom att adjungera dess ordförande till styrgruppen.

 

 

Sidansvarig: