Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Den första UserAge-doktoranden försvarar sin avhandling

en kvinna
Christine Etzerodt Laustsens avhandlingsarbete heter "Involving professionals in research: In the field of ageing and health."

Christine Etzerodt Laustsens avhandlingsarbete ingår i forskningsprogrammet UserAge, där målet är att få mer kunskap om involvering av äldre personer, anhöriga och yrkesverksamma i forskning inom åldrande och hälsa.

UserAge är en samverkan mellan Lunds universitet, Göteborg universitet, Linnéuniversitet och Högskolan Kristianstad. Christine Etzerodt Laustsen  har varit kopplad till "Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan"
på Högskolan i Kristianstad, och har haft fokus på involvering av yrkesverksamma personer i forskning inom åldrande och hälsa.

UserAge ett större sammanhang

- Att ha varit en del av UserAge har gett möjlighet att diskutera och utveckla mitt eget perspektiv på involvering i forskning och sätta det i ett större sammanhang, säger hon.

Hennes forskning har fokus på hur forskare och yrkesverksamma kan ha nytta av varandras perspektiv för att brygga över klyften som finns mellan forskning och praktik och göra forskningen mer relevant och användbar i praktiken. Involveringen kan se olika ut och vara i olika omfång och i olika delar av forskningsprocessen eller hela forskningsprocessen. 

Christine Etzerodt Laustsen menar att när yrkesverksamma personer involveras i forskning måste det tilltänkta utfallet med, processen och förutsättningarna för involveringen beaktas. 

Tid och stöd av chefer för de yrkesverksamma måste finnas

- Man måste säkerställa att det finns rätta förutsättningar för de yrkesverksamma för att involveras på det sätt som önskas och som behövs för att uppnå gemensamma mål. Det kan vara att de behöver avsatt tid inom sitt vanliga arbete till att delta eller stöd från chefer och kollegor. Relationerna mellan forskarna och de yrkesverksamma och hur de möter varandra är också av vikt. Det krävs både tillitsfulla relationer och diskussioner där det högt i tak.    

Värdegrunden måste klargöras

- Forskning är strukturerad och har ett systematisk arbetssätt. Men när det gäller involvering behöver forskarna kontinuerligt reflektera över hur de bemöter de personer som ska involveras i forskningen. Inte endast arbetsgången i projektet behöver struktureras; man måsta även prata om vad man önskar ska prägla interaktionen och ha en öppen och kontinuerlig dialog kring vilken värdegrund man bygger på och hur relationerna ska se ut.   
 
Efter disputationen, som sker den 1 april, ska Christine Etzerodt Laustsen undervisa på Högskolan i Kristianstad, fakulteten för hälsovetenskap, både på sjuksköterskeprogrammet och på masterprogrammet för integrerad vetenskap.

- Sedan planerar jag för fortsatt forskning, båda kring samverkan mellan forskare och yrkesverksamma men också kring samverkan inom kommunen, säger hon.