Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Första workshopen i profilområdesarbetet 

hybridmöte
Susanne Iwarsson med Taina Rantanen, Jyväskylä University, som var med online. Forskaren Johannes Ehinger syns till vänster i bilden.

Profilområdet ”Proaktivt åldrande: Hjärna och rörelse - från molekylära förändringar till engagemang i livet och samhället” har nu startat med en workshop med cirka 30 forskare och tre internationella ”critical friends”*.

Profilområdet syftar till att utveckla tvärvetenskapliga och gränsöverskridande strategier för proaktivt åldrande. Fokus är att människor ska kunna upprätthålla såväl kognitiva funktioner som muskuloskeletal hälsa som förutsättningar för aktivitet och delaktighet. 

Proaktiva förebyggande åtgärder 

Profilområdet kommer att arbeta med forskning, samverkan och utbildning för att identifiera och utnyttja möjligheter för proaktiva förebyggande åtgärder för att förbättra hälsa och livskvalitet för kommande generationer av äldre.

Under workshopen delades forskarna in i mindre grupper. I varje grupp presenterades en tvärvetenskaplig projektidé och deltagarna uppmanades att brainstorma om hur idén skulle kunna utvecklas till ett konkret, tvärvetenskapligt projekt. Även samverkan med parter utanför akademin och kopplingen till utbildning diskuterades. 

Susanne Iwarsson, som är kontaktperson för profilområdet ledde workshopen. Så här säger hon om dagen och det kommande arbetet med profilområdet:

-    Det blev en givande eftermiddag med inspirerande diskussioner. Såväl ledningsgruppen som de deltagande forskarna och våra ”critical friends” uttryckte att det var intressant att mötas och diskutera gemensamma forskningsintressen på nya sätt. Alla var också överens om att tiden var för kort för att kunna utveckla konkreta projektidéer tillsammans, så därför planerar vi nu för ytterligare aktiviteter av liknande slag.


*Taina Rantanen, Jyväskylä University (Zoom), Clemens Tesch-Roemer, German Centre of Gerontology, Berlin; Suresh Rattan, Aarhus University