Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hon är CASE:s nyblivna docent

Maya sittandes vid sitt skrivbord bakom två datorskärmar
"Jag har haft siktet inställt på att bli docent, huruvida det blir en professur i framtiden får vi se. Jag är inte där i tanken än, men det kanske kommer", säger Maya Kylén. Foto: Lill Eriksson

Nu är det klart att CASE-forskaren Maya Kylén har fått sin docenttitel. Vad innebär det för forskarkarriären?

Vägen mot docenttiteln har varit förhållandevis rak och utmanande, men framför allt väldigt rolig, säger hon. 

Maya Kylén är biträdande forskare i forskargruppen Tillämpad Gerontologi, som bedriver tvärvetenskaplig forskning om åldrande och hur den kan omsättas till handling och riktlinjer i samhället.

I arbetet med att skriva docentansökan tvingas man stanna upp, reflektera och sammanfatta det man har gjort, vad man har lärt sig och hur man tänker sig framtiden. Det har varit en nyttig övning som gett ny energi och inspiration, inte minst vad gäller målsättningar kopplade till undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete. 

Hur viktig är docenttiteln för karriären?

Det är helt klart ett mycket viktigt steg i karriären om man vill etablera sig som forskare. Docentkompetensen innebär att man har visat att man är en självständig forskare med en egen forskningslinje som man vill driva och utveckla. Förutom det vetenskapliga innebär det också att man uppnått en viss pedagogisk kompetensnivå. 
 

Detta krävs för att bli docent

Det krävs till exempel oftast en docenttitel för att vara huvudhandledare, detsamma gäller för uppdrag som ledamot i betygsnämnder eller som sakkunnig.

Hur gör man för att bli docent?

Att skriva själva ansökan är inget man gör på en helg, det tog mig flera månader att få ihop de 85 sidor som till slut lämnades in för granskning. Vetenskaplig skicklighet och självständighet visar man bland annat genom att beskriva sin forskningslinje och hur man avser utveckla den. 

Den sökande måste ha minst 15 granskade originalarbeten publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Minst 10 måste vara publicerade efter avhandlingen och en del måste vara utan tidigare handledare. Dessutom finns regler om antalet publikationer som den sökande är förste- och sisteförfattare på. Utöver det ska man visa på fördjupad ämneskompetens och sammanfatta sin pedagogiska erfarenhet. 

Processen med att få ihop text, bilagor och underskrifter kändes stundtals som ett administrativt prov. Listan med personer att tacka är lång, men några har betytt lite extra. Tack Marie Elf för ett fantastiskt forskningssamarbete de senaste sex åren, och för alla kontakter som lett till projektsamarbeten över landsgränser och över discipliner. Tack Steven Schmidt för att du alltid är tillgänglig som chef, projektmedarbetare och kollega - och Susanne Iwarsson för att du ställer upp och tar dig tid att kritiskt granska det jag gör, säger Maya Kylén.